صدور کارت واکسن دیجیتال برای ایرانیان

صدور کارت واکسن دیجیتال برای ایرانیان

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، از آغاز صدور کارت واکسن دیجیتال به زبان فارسی و انگلیسی برای همه‌ ایرانیان خبر داد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت از آغاز صدور کارت واکسن دیجیتال به زبان فارسی و انگلیسی برای همه‌ی ایرانیان خبر داد و اعلام کرد: تمامی افرادی …

صدور کارت واکسن دیجیتال برای ایرانیان ادامه »