تهران, بلوار آفریقا، خیابان بابک بهرامی، پلاک 10 8748 - 021 info@dapa.ir

سامانه آزمون مهارتهای IT

این نرم افزار پیرو بخشنامه شماره 219109/1903 مورخ 25/11/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) کشور توسط دانش پارسیان طراحی و تولید گردید. این نرم افزار به استناد تفاهم نامه منعقده با آن سازمان از سال 1384 در مراکز آزمون الکترونیکی در سطح کشور در حال استفاده می باشد.

این نرم افزار به گونه‌ای طراحی گردیده است که مهارت داوطلب برای کار با نرم افزارهای مجموعه Office شامل نرم افزارهای Word،Excel، Access و Power Point و نیز مهارت کار با سیستم عامل ویندوز و مرورگر Internet Explorer و پست الکترونیکی را مورد سنجش قرار می دهد.

سوالات هر آزمون بصورت تصادفی از بانک سوال نرم افزار انتخاب گردیده و داوطلب در محیط واقعی هر یک از نرم افزارها، عملیات خواسته شده در سوال را انجام می دهد. نرم افزار با استفاده از فناوری منحصر به فردی کلیه عملیات انجام شده توسط داوطلب را بررسی، ثبت و در نهایت امتیازدهی می نماید.

مهترین ویژگی های این سامانه عبارتند از:

و بسیاری امکانات منحصر به فرد دیگر.

این نرم افزار بصورت نامحدود و یا خرید نسخه اعتباری قابل تهیه می باشد.