امـروز دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

اخبار

مشتریان

اطلاعیه

درباره ما

دانش پارسیان به منظور کمک به آموزش و مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های آموزشی و اجرایی در سال 1382 توسط جمعی از متخصصان تأسیس گردید. هدف دانش پارسیان ایجاد آزمایشگاه نیروی انسانی مبتنی بر فناوری‌های نو بود و ...