امـروز دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

اخبار     [آرشیو]

مشتریان

درباره ما

شرکت دانش پارسیان در سال 1382 به منظور کمک به مدیریت منابع سازمانی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات تشکیل گردید و در این مدت بر آن بوده که تکنولوژی‌های روز دنیا را مورد استفاده قرار داده و با خلاقیت و رویکرد استفاده بومی برای مصرف کننده نهایی، کارایی خدمات و محصولات تولیدی خود را در بالاترین سطح حفظ کرده و ارتقاء دهد....

فهرست بخشی از مشتریان موسسه دانش پارسیان

 
     
 BankMellatLogo بانک ملت www.bankmellat.ir
 SazemanSabtehAhval سازمان ثبت احوال کشور www.sabteahval-tehran.ir
 BankPasargadLogo بانک پاسارگاد www.bpi.ir
 BankMAskanLogo بانک مسکن www.bank-maskan.ir
 Payam Noor دانشگاه پیام نور

www.pnu.ac.ir

 sherkatNaft شرکت پالایش نفت شیراز

www.sorc.ir

 BankShahrLigo بانک شهر www.city-bank.ir
 IsiranLogo انستیتو ایزیران www.isiran-net.ir
 ElmiKarbordiJahad موسسه آموزش عالي علمي- كاربردي جهاد كشاورزي www.itvhe.ac.ir
 DaneshgahOloomPezeshkiTahranLogo دانشگاه علوم پزشكي تهران www.tums.ac.ir
 MoasesehTahghighatShilatLogo موسسه تحقيقات شيلات ايران www.ifro.ir
 PostBank پست بانک ایران www.postbank.ir
 Sazeman Standard سازمان ملی استاندارد ايران www.isiri.org
 RahAhanLogo راه آهن جمهوري اسلامي ايران www.rai.ir
 SherkatKhadamatKeshavarzi شركت خدمات حمايتي كشاورزي www.assc.ir
 SeromSaziLogo موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي www.rvsri.ac.ir
 NiroyehEntezamiLogo نيروي انتظامي استان قم www.police.ir
 SazemanSanayehKoochakLogo سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران www.isipo.ir
 MoasesehToseehLogo موسسه اعتباری توسعه www.cid.ir
 VezaratDefa سازمان تامين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح www.mod.ir
 PajoheshgahGeneticLogo پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري www.nigeb.ac.ir
 TaminEjtemayi سازمان تامين اجتماعي www.tamin.ir
 SherkatKhadamatAnformaticLogo شرکت خدمات انفورماتیک www.isc.iranet.net
 HelalAhmar موسسه آموزش عالي علمي- كاربردي هلال احمر ايران  www.rcs.ir
 MarkazAmaarLogo مركز آمار ايران 

www.amar.org.ir

 BankMelli بانک ملی ایران www.bmi.ir
 PajoheshkadehEmamLogo پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي www.ri-khomeini.ac.ir
 PostLogo شركت پست جمهوري اسلامي ايران  www.post.ir
 Armeh Jomhoori Slami سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان  www.cppo.ir
 SazemanBazneshastegiLogo سازمان بازنشستگی کشور www.retirement.ir
 Armeh Jomhoori Slami استانداری فارس WWW.spac.ir
 Sazeman Bonyad Shahid سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران www.issar.ir
 BankParsian بانک پارسیان www.parsian-bank.ir
 Armeh Jomhoori Slami استانداری هرمزگان  WWW.spac.ir
 BankMarkaziLogo بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir 
 OloomPezeshkiBooshehr دانشگاه علوم پزشکی بوشهر www.bpums.ac.ir
 Armeh Jomhoori Slami استانداری بوشهر www.ostb.ir
 SazemanHelalAhmarLogo موسسه آموزش عالی جمعیت هلال احمر www.helal-uast.ac.ir
 SazemanTablighatEslamiLogo سازمان تبلیغات اسلامی www.ido.ir
 OlommPezeshkiZanjanLogo دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان www.zums.ac.ir
 Armeh Jomhoori Slami استانداری یزد www.ostanyazd.ir
 Omid Irani شرکت امید ایرانیان www.oifco.com
 Armeh Jomhoori Slami وزارت راه و شهرسازي  www.mrud.ir
 Armeh Jomhoori Slami وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي www.behdasht.gov.ir
 Armeh Jomhoori Slami سازمان شيلات ايران www.shilat.com
 AmozeshFanni-Logo سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور www.portaltvto.com
 Armeh Jomhoori Slami اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان لرستان  www.lorestan.farhang.gov.ir
 Edareh Hamlo Naghl اداره كل حمل و نقل www.ardabil.tto.ir
 Armeh Jomhoori Slami سازمان آموزش و پرورش استان قم

www.qomtch.ir

 DaneshgahAfsari دانشگاه امام علی

www.aja.ir

 Armeh Jomhoori Slami سازمان آموزش و پرورش استان يزد  www.yazdedu.ir
 Sazeman Owghaf سازمان اوقاف و امور خيريه  www.awqaf.ir
 DaneshgahTarbiatDabirRajayiLogo دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  www.srttu.edu
 SazemanPajoheshElmiLogo سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران  www.irost.org
 Armeh Jomhoori Slami سازمان بازرگانی استان تهران

www.ttim.ir

 Daneshgah Hormozgan دانشگاه هرمزگان  www.hormozgan.ac.ir
 Armeh Jomhoori Slami استانداری مازندران  WWW.spac.ir
 NehzatSavadAmooziLogo نهضت سواد آموزی

www.savad.org

 Armeh Jomhoori Slami استانداری خراسان شمالي  WWW.spac.ir
 TarbiatMoalemShiraz سازمان آموزش و پرورش فارس www.msttc.ir
 Sazeman Pezeshki Ghanooni سازمان پزشكي قانوني كشور www.lmo.ir
 Armeh Jomhoori Slami استانداري هرمزگان  www.maph.gov.ir
 Anestito Pastor انستيتو پاستور ايران  www.pasteur.ac.ir
 SedaVaSimaLogo صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران www.irib.ir
 Sazeman Jahad Keshavarzi سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان www.hormozgan.-agri-jahad.com
 Armeh Jomhoori Slami سازمان آموزش و پرورش استان مركزي  www.markaziedu.ir
 Armeh Jomhoori Slami مديريت آموزش و پژوهش سازمان مديريت استان هرمزگان www.wampo.ir
 Sazeman Jahad Keshavarzi سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان شمالي  www.nkj.ir
 Lorestan دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان لرستان www.lums.ac.ir
 Sazemaneh Miras Farhangi سازمان ميراث فرهنگي استان زنجان www.zanjan.ichto.ir
 Sazemaneh Miras Farhangi سازمان ميراث فرهنگي استان هرمزگان  www.ichtohrmozgan.ir
 Armeh Jomhoori Slami سازمان ملي زمين و مسكن  www.nhlo.ir
 BonyadMaskanLogo بنياد مسكن استان لرستان  www.bm-lorestan.ir
 Armeh Jomhoori Slami سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد  www.yazd.mim.gov.ir
 Sazeman Jahad Keshavarzi شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي  www.agrisevices.ir
 Shahrood دانشگاه علوم پزشكي شاهرود www.shmu.ac.ir
 Sadoghi yazd دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد  www.ssu.ac.ir
 Zanjan دانشگاه علوم پزشكي زنجان www.zums.ac.ir
 Armeh Jomhoori Slami سازمان آموزش و پرورش استان زنجان  www.zanjan,medu.ir
 Armeh Jomhoori Slami استانداری تهران

www.ostan-th.ir

 SazemanSabtehAhval اداره كل ثبت احوال استان كردستان  www.krnocr.ir
 Armeh Jomhoori Slami وزارت ورزش و جوانان

www.sport.ir

 NiroyehEntezamiLogo معاونت آموزش فرماندهی انتظامی استان قم www.ks.mefa.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان امور اقتصادي و دارايي استان خراسان شمالي

http://ks.mefa.ir

Sampad سازمان ملي پرورش استعداد هاي درخشان  www.irstudu.com
Raja شركت قطارهلي مسافربري رجا www.raja.ir
Sazeman Ghazayi Nirohayeh Mosalah سازمان قضايي نيروهاي مسلح www.imj.ir
Edareh Nosazi اداره كل نوسازي مدارس استان خراسان شمالي  www.nosazimadares.ir
Armeh Jomhoori Slami آموزش و پرورش استان کردستان www.kurd.medu.ir
DaneshgahBeheshtiLogo دانشگاه شهید بهشتی www.sbu.ac.ir
DadgostariLogo دادگستري استان خوزستان  www.dadgostari-khz.ir
Armeh Jomhoori Slami اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي كردستان  www.kordestan.farhang.gov.ir
SazemanOmoorMaliati سازمان امور مالياتي www.intamedia.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي www.wa.medu.ir
BankRefah بانك رفاه کارگران www.refah-bank.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان  www.khuz.medu.ir
OloomPezeshkiArdebil دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل www.arums.ac.ir
Bank Tejarat بانك تجارت  www.tejaratbank.ir
Armeh Jomhoori Slami وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي www.ershad.gov.ir
MarkazOmoor Zanan مركز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری www.women.gov.ir
Armeh Jomhoori Slami استانداری اصفهان  WWW.spac.ir
Sazeman Zendanha سازمان زندانهاي استان خراسان شمالي www.prisons.ir
Sazemaneh Miras Farhangi سازمان ميراث فرهنگي استان خراسان شمالي www.nkchto.ir
Sherkat ShahraksaziFars شركت شهرك هاي صنعتي فارس www.farsiec.ir
sherkatNaft شركت ملي نفت ايران www.nioc.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان آموزش و پرورش استان سمنان  www.semnana.medu.ir
Edareh Havashenasi اداره كل هواشناسي كردستان www.kudristanmet.ir
TaminEjtemayi سازمات تامين اجتماعي مازندران www.tamin.ir
Armeh Jomhoori Slami استانداري استان قزوين  www.ostan-qz.ir
 BankSaderatLogo بانک صادرات ایران www.bsi.ir
OloomPezeshkiKordestan دانشگاه علوم پزشكي استان كردستان www.ajums.ac.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان امور اقتصادي و دارايي استان كردستان www.ko.mefa.ir
Moasseseh Kar VA Tamin Ejtemayi موسسه كار و تامين اجتماعي www.lssi.ir
Armeh Jomhoori Slami استانداري كردستان www.ostan-kd.ir
 BankRefah بانك رفاه كارگران www.refah-bank.ir
Armeh Jomhoori Slami استانداري گلستان  www.golestan.gov.ir
BankMAskanLogo بانك مسكن استان اصفهان  www.bank-maskan.ir
Sazeman Mohit Zist اداره كل حفاظت محيط زيست استان خراسان شمالي www.nkhdeo.ir
BankMAskanLogo بانك مسكن استان مازندران  www.bank-maskan.ir
Markaz Tablighat Sakhteman مركز تحقيقات ساختمان و مسكن www.bhrc.ac.ir
MoassesehAsarEmaam موسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره) www.imam-khomeini.ir
moasseseh Mehr  بانک مهر اقتصاد www.mehrbank.ir
Edareh Nosazi اداره كل نوسازي مدارس استان خوزستان www.nosazimadares.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان آموزش و پرورش استان يزد www.yazdedu.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان آموزش و پرورش استان كردستان  www.kurd.medu.ir
post اداره كل پست استان فارس www.esfahan.post.ir
DaneshgahSabzevarLogo دانشگاه تربيت معلم سبزوار www.hsu.ac.ir
Armeh Jomhoori Slami وزارت امور خارجه  www.mfa.gov.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان بازرگاني استان خراسان شمالي www.nkhcorg.ir
Havapeimayi Taban شركت هواپيمايي تابان www.tabanair.ir
Sazeman Jahad Keshavarzi سازمان امور اراضي www.arazi.ir
logo Danesh Parsian  و . . .