روزنامه همشهری:حذف دفترچه تأمین اجتماعی تا پایان سال ۹۵

روزنامه همشهری:فرصت ۹روزه برای اجرای وعده حذف دفترچه‌های بیمه

روزنامه همشهری:مجلس مسیر ارائه خدمات پزشکی را از طریق تشکیل پرونده سلامت الکترونیک و صدور کارت های بیمه هوشمند تعیین نمود

روزنامه همشهری: بیماری های غیرواگیر علت ۹۰ درصد مرگ ها در ایران

روزنامه همشهری: سلامت ایرانیان آنلاین رصد می‌شود.

روزنامه همشهری: راه های جلوگیری از تخلفات نسخه نویسی

روزنامه فناوران: مهار تخلفات دارویی با طرح نسخه الکترونیکی

روزنامه همشهری: فراخوان برای تکمیل سامانه سیب

روزنامه همشهری: رونمایی از سامانه سیب در دهه فجر