روزنامه همشهری:کاهش هزینه؛ اولویت درمانی دولت دوازدهم

روزنامه فناوران:صدور امضای الکترونیکی برای پزشکان کلید خورد.

روزنامه همشهری:دلیل اصلی افزایش هزینه‌ها عدم‌اجرای پزشک خانواده،نظام ارجاع،پرونده الکترونیکی سلامت و گایدلاین‌ها

روزنامه همشهری: استفاده ۲۸ میلیون ایرانی از پرونده الکترونیک سلامت

روزنامه دنیای اقتصاد:دفترچه های درمانی ۶۶میلیون نفر که پرونده الکترونیک سلامت برایشان تشکیل شده یک ماه دیگر حذف میشود.

روزنامه شرق:دفترچه های درمانی ۶۶میلیون نفر که پرونده الکترونیک سلامت برایشان تشکیل شده یک ماه دیگر حذف میشود.

روزنامه همشهری:دفترچه های درمانی ۶۶میلیون نفر که پرونده الکترونیک سلامت برایشان تشکیل شده یک ماه دیگر حذف میشود.

روزنامه همشهری: نسخه الکترونیک به گردش آزاد اطلاعات کمک می‌کند.

روزنامه همشهری: افزایش تعرفه‌های پزشکی به بعد از انتخابات موکول شد.

روزنامه فناوران: ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت برای ۶۶ میلیون نفر ایرانی