خبرهای دانش پارسیان

تبریک و قدردانی معاون بهداشتی وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و کسب رتبه اول کشوری در ارایه خدمت درسامانه یکپارچه بهداشت

اجرای طرح پایلوت بازنگری برنامه کودک سالم و مانا در شهرستان بندرخمیر

خرداد ماه اتمام ثبت نام سامانه سیب در استان همدان

رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور: تجلی سیمای نوین در عرصه فناوری های سلامت با تشکیل پرونده الکترونیک ایرانیان

وزیر بهداشت:رصد وضعیت سلامت کشور در سامانه سیب وزارت بهداشت

افزایش بی نظیر رکورد خدمات سلامت الکترونیک در دولت یازدهم

بیش از ۹۰ درصد جمعیت شهرستان شوشتر تحت پوشش سامانه سیب و پرونده الکترونیک سلامت قرار گرفتند

۹۱ درصد جامعه هدف علوم پزشکی ساوه دارای پرونده الکترونیکی سلامت شدند.

کاهش ۲۵درصد مرگ و میر نابهنگام ایرانیان در صورت تداوم برنامه پیشگیری و ‌کنترل بیماری های غیرواگیر

ثبت اطلاعات ۹۲ درصد از جمعیت چهارمحال وبختیاری در پرونده الکترونیک سلامت