خبرهای دانش پارسیان

سامانه سیب؛ گامی به سوی ارتقای کیفیت خدمات سلامت در کشور/ ثبت بیش از ۴۳ میلیون مراقبت بهداشتی در فارس

اولویت‌های دکتر روحانی برای دولت دوازدهم در حوزه سلامت، بهداشت و درمان

وزیر بهداشت: ۶۵ میلیون ایرانی پرونده الکترونیک سلامت دارند.

تاکید معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بر تکمیل اطلاعات سلامت شهروندان در سامانه سیب

تقویت آموزش ها و نظارتهای معاونت بهداشت دانشگاه فسا در حوزه سامانه سیب

تبریک و قدردانی معاون بهداشتی وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و کسب رتبه اول کشوری در ارایه خدمت درسامانه یکپارچه بهداشت

اجرای طرح پایلوت بازنگری برنامه کودک سالم و مانا در شهرستان بندرخمیر

خرداد ماه اتمام ثبت نام سامانه سیب در استان همدان

رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور: تجلی سیمای نوین در عرصه فناوری های سلامت با تشکیل پرونده الکترونیک ایرانیان

وزیر بهداشت:رصد وضعیت سلامت کشور در سامانه سیب وزارت بهداشت