خبرهای دانش پارسیان

آغاز طرح سنجش سلامت نوآموزان در شهرستان ماکو با مشارکت سامانه سیب

آغاز طرح سنجش سلامت کودکان بدو ورود به دبستان در قم

آغاز طرح سنجش سلامت ۴ هزار نوآموز در مهاباد و ثبت نتایج در سامانه سیب

آغاز طرح سنجش سلامت نو آموزان اراک و ساوه با مشارکت سامانه سیب

صد درصد جمعیت گناباد و بجستان از پرونده الکترونیک سلامت برخوردار شدند

تقویت نظام مراقبت بیماریهای واگیر وتسریع در ثبت اطلاعات سلامت مردم در سامانه سیب

لزوم تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای همه اعضای خانوار در طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان در استان قزوین

در هشتاد و چهارمین نشست سیاستگذاری تحول نظام بهداشت عنوان شد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛در صدر ثبت مراقبت های بهداشتی سامانه سیب

وزیر بهداشت در آخرین روز سفر خود به ژنو: توجه همگانی به دستاوردها و توانمندی های ایران در حوزه علوم پزشکی، طرح تحول سلامت در مجمع جهانی بهداشت

سامانه سیب؛ گامی به سوی ارتقای کیفیت خدمات سلامت در کشور/ ثبت بیش از ۴۳ میلیون مراقبت بهداشتی در فارس