خبرهای دانش پارسیان

کسب رتبه دوم قم در روند اجرایی کردن سامانه سیب

دانشگاه علوم پزشکی قم به عنوان دومین استان در روند اجرایی کردن سامانه سیب قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، وزیر بهداشت ضمن تقدیر از روند اجرایی شدن سامانه سیب در آن دانشگاه از نظر چهار عامل نسبت جمعیت ثبت نام شده، نسبت واحدهای ارائه کننده خدمات در سامانه، نسبت کاربران ارائه دهنده خدمت به کل کاربران و نسبت دریافت کنندگان خدمت به جمعیت ثبت نام شده که با سامانه کار می کنند، این مهم را نشان از پیشرفت موفقیت آمیز برنامه در آن دانشگاه دانست.

در ادامه متن لوح وزیر بهداشت خطاب به دکتر ابوالفضل ایرانی خواه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم آمده است: درایت و حمایت جنابعالی از برنامه فوق، سبب ارتقای آن دانشگاه به عنوان یکی از شش دانشگاه برتر کشور در این زمینه شده است. بر خود لازم می دانم از آن برادر گرامی و همکارانتان در این حوزه تقدیر و تشکر به عمل آورم و انتظار دارم با تلاش بیشتر، شاهد پیشرفت های روز افزون برنامه در آن دانشگاه باشیم.

دکتر سیاری:استقرار سامانه سیب، از اولویت های سال ۹۵ آن وزارتخانه است.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت به نقل از ایرنا، دکتر علی اکبر سیاری در هفته دولت از خبرگزاری جمهوری اسلامی بازدید کرد و در میزگردی با حضور خبرنگاران ایرنا به تشریح دستاوردهای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت پرداخت و تاکید کرد: