خبرهای دانش پارسیان

بیش از ۹۰ درصد جمعیت شهرستان شوشتر تحت پوشش سامانه سیب و پرونده الکترونیک سلامت قرار گرفتند

۹۱ درصد جامعه هدف علوم پزشکی ساوه دارای پرونده الکترونیکی سلامت شدند.

کاهش ۲۵درصد مرگ و میر نابهنگام ایرانیان در صورت تداوم برنامه پیشگیری و ‌کنترل بیماری های غیرواگیر

ثبت اطلاعات ۹۲ درصد از جمعیت چهارمحال وبختیاری در پرونده الکترونیک سلامت

دکتر شریعتی: ۵۵ درصد از مردم منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سامانه سیب پرونده دارند.

۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر در سامانه سیب بیجار ثبت نام شده‌اند.

کسب رتبه سوم کشوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سامانه یکپارچه بهداشت

رئیس دانشگاه استان اردبیل: استقرار ۱۰۰ درصدی در استقرار و کسب رتبه مطلوب در ثبت اطلاعات سامانه سیب

تشریح عملکرد مرکز بهداشت بویراحمد در سال گذشته: الکترونیک شدن تمامی پرونده های سلامت در این مرکز

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای ۸۰ درصد از مردم کاشان