خبرهای دانش پارسیان

لزوم هدایت ارائه خدمات در نظام سلامت کشور به سمت پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سامانه سیب کرمانشاه

اجرای بالاترین سطح نظام ارجاع الکترونیک در گیلان

بازدید دکتراحمد سلیم المنظری مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت از حوزه بهداشت کشور و سامانه سیب

«ویزیت بر اساس نظام ارجاع» تا یک ماه آینده در کلینیک‌های ویژه عملیاتی می‌شود.

با بهره مندی از سامانه سیب : بالاترین سطح نظام ارجاع کشور در گیلان اجرا می شود.

سهم ۹۰ درصدی سامانه سیب از خدمات ارائه شده به سالمندان

درروزملی صنعت،دانش پارسیان به عنوان شرکت برگزیده دربخش صنعت نرم افزار کشوردرسال ۱۳۹۶ معرفی شد

وزیربهداشت در نشست مشترک با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:پیشرفت بیشتر خدمات الکترونیک در حوزه سلامت با همکاری متقابل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات در سال آینده

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای بیش از ۷۰ درصد دانش‌آموزان متوسطه اول