خبرهای دانش پارسیان

گزارش معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وضعیت سلامت الکترونیک در کشور

سازمان نظام پزشکی جهت تحقق نظام ارجاع و برنامه پزشکی خانواده اعلام آمادگی کرد

طراحی اپلیکیشن هوشمند ملی «خودمراقبتی» از سوی وزارت بهداشت

ضرورت نهایی سازی نظام ارجاع الکترونیک تا خرداد ماه ۹۸

لزوم هدایت ارائه خدمات در نظام سلامت کشور به سمت پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سامانه سیب کرمانشاه

اجرای بالاترین سطح نظام ارجاع الکترونیک در گیلان

بازدید دکتراحمد سلیم المنظری مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت از حوزه بهداشت کشور و سامانه سیب

«ویزیت بر اساس نظام ارجاع» تا یک ماه آینده در کلینیک‌های ویژه عملیاتی می‌شود.