خبرهای دانش پارسیان

سخنگوی وزارت بهداشت: تا کنون بیش از ۵۷ میلیون نفر تا ظهر امروز در طرح غربالگری مقابله با کرونا، مشارکت داشته اند.

غربالگری بیش از چهار هزار نفر در دانشگاه جندی شاپور دزفول

دکتر رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت: ۵۴ میلیون ایرانی برای کرونا غربالگری شدند.

روحانی در جلسه هیئت دولت: غربالگری به ما کمک می کند…

دبیرکل سازمان ملل متحد: کشورها با ایران درمبارزه با کرونا همکاری کنند

دبیر ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا: تخت های آی سی یو…

رونمایی پرونده الکترونیک سلامت با حضور رئیس‌جمهور

وزیر بهداشت بر حمایت جدی از پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک تاکید کرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت: راه اندازی بانک شیر مادر تا پایان سال در ۶ استان