خبرهای دانش پارسیان

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران بر اهمیت سامانه سیب در اجرای کامل و موفقیت آمیز برنامه ایراپن در ایران تاکید کرد

سالمندان، برکت جامعه‌اند، دین‌مان را به آنها ادا کنیم

معاون اجتماعی وزارت بهداشت: اجتماعی شدن نظام سلامت می تواند راهکاری برای کاهش هزینه های حوزه سلامت باشد

وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از امضای الکترونیک مطمئن سازمان نظام پزشکی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان: تشکیل بیش از یک میلیون و ۵۵٠ هزار نفر پرونده الکترونیک سلامت در سامانه سیب همدان

وزیر بهداشت: رضایتمندی بیش از ۸۰ درصد از مردم از طرح تحول سلامت

وزیر بهداشت در حاشیه جشنواره عمران سلامت: مهم ترین اولویت وزارت بهداشت در دولت آینده استقرار نظام ارجاع است

معاون بهداشت وزارت بهداشت: سامانه سیب شفافیت و نوآوری را در سیستم بهداشت ارتقا داد

ثبت اطلاعات بهداشتی بیش از یکصد هزار مبتلا به دیابت در استان فارس در سامانه سیب

توضیحات سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص پرونده الکترونیک نظام سلامت و نظام ارجاع