قدردانی وزیر بهداشت از شرکت های دانش بنیان

20 فروردین ماه 1399

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه ای به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ضمن تشکر از حمایت های دکتر ستاری و دکتر ملک زاده از شرکت های دانش بنیان از درخشش بی نظیر این شرکت ها در کلیه عرصه ها بخصوص همکاری با ستاد ملی مبارزه با کرونا تقدیر کرد.

به گزارش وبدا، متن این نامه  به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر ستاری
معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور

جناب آقای دکتر ملک زاده
معاون محترم تحقیقات و فناوری

درخشش بی نظیر شرکت های دانش بنیان در کلیه عرصه ها بخصوص همکاری با ستاد ملی مبارزه با کرونا افتخاری ثبت شدنی در تاریخ کشورمان خواهد بود.
بدینوسیله از جنابعالی و کلیه عزیزانی که در آن مجموعه در حمایت از شرکت های دانش بنیان گام برداشته اید سپاسگزاری می کنم. خواهشمند است مراتب قدردانی اینجانب را بنحو مقتضی به مدیران و دست اندرکاران شرکت های مذکور که فعالیت های درخور تحسینی در زمینه پیشگیری تشخیص و یا تهیه مایحتاج مراکز بهداشتی درمانی جهت مبارزه با بیماری داشته اند ابلاغ فرمایند.