دکتر سعید نمکی در ارتباط زنده تصویری با شبکه خبر، اظهار داشت: امروز در مرحله اول طرح بسیج ملی مقابله با کرونا توانستیم بیش از 70 میلیون نفر از جمعیت کشور را رصد کنیم.

19 فروردین ماه 1399

به گزارش وبدا، دکتر سعید نمکی در ارتباط زنده تصویری با شبکه خبر، اظهار داشت: امروز در مرحله اول طرح بسیج ملی مقابله با کرونا که یک کار سنگین ملی و بین بخشی بود و در دنیا به عنوان یک رکورد تاریخی به نام ایران ثبت شد، توانستیم بیش از 70 میلیون نفر از جمعیت کشور را رصد کنیم و تعداد قابل توجهی افراد دارای علائم بیماری را در مراحل اولیه، شناسایی و ایزوله کنیم و بار بیمارستانها را کاهش دهیم و این دستاورد بسیار بزرگ و ارزشمندی بود.

وی افزود: امروز وارد فاز دیگری از این طرح می شویم. در مرحله دوم طرح بسیج ملی مقابله با کرونا، هدف ما این است که اولا فاصله گذاری هوشمند را متعاقب فاصله گذاری اجتماعی، اجرا کنیم. در شرایط سخت اقتصادی هستیم و شهروندان و کسبه و فعالان اقتصادی، روزهای سختی را می گذرانند. آنها همراهی قابل تحسینی در مراحل اولیه، ماندن در خانه، بستن مغازه ها و تحمل فشارهای اقتصادی داشتند.

دکتر نمکی تصریح کرد: کسب و کارهای مردم به شکل نسبی با مرحله بندی، سطح بندی، پرداختن به مشاغل و صنوف کم خطر تر و بازگشایی تدریجی آغاز می شود. در این مرحله برای اجرا و نظارت، مردم، نمایندگان کسب و کارها و اصناف در کنار همکاران ما در وزارت بهداشت هستند و همچنین سازمان بسیج، بر اجرای فاصله گذاری هوشمند، همکاری خواهند کرد.

وی اضافه کرد: در گام اول در طرح بسیج ملی مقابله با کرونا، افراد دارای علائم بیماری را شناسایی می کردیم اما در گام دوم این طرح، به سراغ افراد بدون علامت که آلودگی را به دیگران منتقل می کنند، می رویم و در این راه نیازمند آزمایش های گسترده هستیم. خوشبختانه با کمک شرکت های دانش بنیان و همکاران مان به سراغ کانون هایی می رویم که علامت بیماری ندارند اما ویروس را در سطح جامعه، جابجا می کنند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: از امروز آزمایش های زیادی را آغاز خواهیم کرد و خوشه های آلوده بدون علامت را در گام دوم طرح بسیج ملی مقابله با کرونا، شناسایی می کنیم و در این راه، همه ارگانها و نهادها در کنار ما خواهند بود و علاوه بر پیگیری موارد اولیه تشخیص داده شده در کنار یافتن موارد بدون علامت، کار را پیش می بریم.