گزارش معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وضعیت سلامت الکترونیک در کشور

سازمان نظام پزشکی جهت تحقق نظام ارجاع و برنامه پزشکی خانواده اعلام آمادگی کرد

طراحی اپلیکیشن هوشمند ملی «خودمراقبتی» از سوی وزارت بهداشت

ضرورت نهایی سازی نظام ارجاع الکترونیک تا خرداد ماه ۹۸