لزوم هدایت ارائه خدمات در نظام سلامت کشور به سمت پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سامانه سیب کرمانشاه

اجرای بالاترین سطح نظام ارجاع الکترونیک در گیلان