بازدید مدیرمنطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت از مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شمیرانات

دکتراحمد سلیم المنظری مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، هجدهم شهریورماه از نظام مراقبت و نحوه ارائه خدمات بهداشتی عملکرد بهورزان و مراقبان سلامت خانه بهداشت افجه و مرکز خدمات جامع سلامت لواسان بازدید کرد.

در این بازدید دکتر رییسی معاون بهداشت وزیر بهداشت، مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر عرشی معاون امور بهداشتی دانشگاه، دکتر عموزاده مدیر شبکه بهداشت و درمان شمیرانات و جمعی از مسئولین معاونت بهداشت دکتر المنظری را همراهی کردند.

در ابتدای این بازدید پایشگران در خانه بهداشت افجه حاضر شدند و با بررسی مواردی از قبیل نحوه ثبت خدمات در سامانه سیب جمعیت روستا، خانوارها و دانش آموزان تحت پوشش، پیگیری بیماری های غیر واگیر و… روند کار بهورزان را مورد بررسی قرار دادند.

نکته قابل توجه در این پایش تسلط کامل مریم علائینی بهورز این خانه به دستورالعمل های بهداشتی، اشراف بر مشکلات و مسائل جمعیت تحت پوشش و رضایت مندی 100درصدی خدمت گیرندگان از عملکرد وی بود.

در پایان بازدید از خانه بهداشت، دکتر المنظری از خدمات علائینی و دانیالی بهورزان این خانه بهداشت تقدیر کرد.

در مرحله بعدی بازدید کنندگان با حضور در مرکز جامع سلامت لواسان از بخش های مختلف این مرکز نظیر بهداشت خانواده، تغذیه، دندانپزشکی و بهداشت محیط بازدید کردند و به بررسی چگونگی ثبت خدمات در سامانه سیب، توزیع مکمل های بهداشتی، ارائه خدمات مادران باردار، ایمن سازی، پایش رشد کودک آموزش تغذیه و مشاوره رژیم درمانی پرداختند.

اجرای برنامه پزشک خانواده، نظام ارجاع، وارنیش فلوراید تراپی و نظارت کارشناسان سلامت محیط بر امکنه تهیه و توزیع مواد غذایی و سامانه 190 از دیگر موارد مورد بررسی پایشگران در این بازدید بود.

دکتر المنظری ارائه خدمات بهداشتی  و استفاده بهینه از فناوری اطلاعات در حوزه بهداشت در ایران را بسیار پویا و رضایت بخش خواند و آن را به عنوان الگویی برای سایر کشورهای منطقه EMRO معرفی نمود. وی همچنین با امضای دفتر یادبودبرای پرسنل خدوم و علاقمند شبکه آرزوی موفقیت کرد.

گفتنی است این بازدید اولین بازدید مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت از حوزه بهداشت کشور و سامانه سیب بود.

درباره ما

شرکت دانش پارسیان در سال 1382 به منظور کمک به مدیریت منابع سازمانی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات تشکیل گردید و در این مدت بر آن بوده که تکنولوژی‌های روز دنیا را مورد استفاده قرار داده و با خلاقیت و رویکرد استفاده بومی برای مصرف کننده نهایی، کارایی خدمات و محصولات تولیدی خود را در بالاترین سطح حفظ کرده و ارتقاء دهد....

برخی از مشتریان