درباره ما

شرکت دانش پارسیان در سال 1382 به منظور کمک به مدیریت منابع سازمانی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات تشکیل گردید و در این مدت بر آن بوده که تکنولوژی‌های روز دنیا را مورد استفاده قرار داده و با خلاقیت و رویکرد استفاده بومی برای مصرف کننده نهایی، کارایی خدمات و محصولات تولیدی خود را در بالاترین سطح حفظ کرده و ارتقاء دهد....

Our Customers

WHO Appoints Iran Health Minister as Commissioner on NCDs

At the official announcement of World Health Organization (WHO), Iranian Minister of Health and Medical Education Dr. Seyed Hassan Ghazizadeh Hashemi was appointed as commissioner to control and prevent non-communicable diseases (NCDs)

Deputy Ministry of Health and Medical Education in International Affairs Mohsen Asadi Lari made the above remark and added, “non-communicable diseases are the leading cause of 75% death of people in the country, so that WHO has emphasized on controlling these diseases in the world strictly.”In this line, High Commissioner to Control Non-Communicable Diseases, headed by four presidents and ministers, was set up to guide joint programs across the world, he said, adding, “as a leading country, Iran approved document to control and prevent non-communicable diseases.”He reiterated, “World Health Organization has praised Iran’s role as one of the successful countries in controlling and preventing non-communicable diseases.”
To conclude his remarks, the deputy minister said, “it was stipulated that Iran’s progresses and achievements would be submitted in UN General Assembly in 2018.”