مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش‌و‌پرورش بیان کرد: در حال حاضر برای بیش از 70 درصد دانش‌آموزان متوسطه اول پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شده است.

به گزارش آنا، مسعود شکوهی درباره جزئیات تشکیل پرونده الکترونیک سلامت روان برای دانش‌آموزان، گفت: پرونده الکترونیک سلامت روان، دانش‌آموزان را از ابعاد مختلف روانی، رفتاری، فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی- تحصیلی و … مورد بررسی قرار می‌دهد که نتایج حاصل از آن، اطلاعات مناسبی در خصوص وضعیت سلامت روان دانش‌آموزان در اختیار وزارت آموزش‌و‌پرورش قرار می‌دهد.

شکوهی با بیان اینکه در حال حاضر برای بیش از 70 درصد دانش‌آموزان متوسطه اول پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شده است، افزود: به‌زودی برای تمام دانش‌آموزان این پرونده تشکیل خواهد شد.  وی درخصوص اقدامات پس از شناسایی دانش‌آموزان در معرض آسیب، گفت: دانش‌آموزان پس از شناسایی در صورت نیاز به مراکز مشاوره و روانشناختی ارجاع داده می‌شوند.

درباره ما

شرکت دانش پارسیان در سال 1382 به منظور کمک به مدیریت منابع سازمانی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات تشکیل گردید و در این مدت بر آن بوده که تکنولوژی‌های روز دنیا را مورد استفاده قرار داده و با خلاقیت و رویکرد استفاده بومی برای مصرف کننده نهایی، کارایی خدمات و محصولات تولیدی خود را در بالاترین سطح حفظ کرده و ارتقاء دهد....

برخی از مشتریان