دکتر علیرضا مهدوی معاون مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت: بخش مهمی از برنامه های جدید وزارت بهداشت در دوره جدید بر روی تشخیص، مراقبت و کنترل بیماری های غیر واگیر مانند بیماری های قلبی-عروقی، دیابت، سرطان و سکته متمرکز شده است و برنامه های متعددی در این راستا از سال گذشته در کشور شروع شده است.

وی ادامه داد: به طور کلی سیاست های وزارت بهداشت به این سمت پیش می رود که بیشتر بر برنامه های کنترل بیماری های غیر واگیر متمرکز شده است، همه این برنامه ها نیز در راستای اجرای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و سندهای اختصاصی هر یک از این بیماری ها مانند سند کنترل و پیشگیری از سرطان، دیابت یا بیماری های قلبی و عروقی است.

معاون مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: برنامه ایراپن یا همان برنامه پیشگیری، شناسایی و مراقبت از بیماری های قلبی-عروقی و سکته های مغزی و قلبی در نظام شبکه بهداشتی کشور ادغام شد و با اجرای آن هر یک از ایرانیانی که به شبکه بهداشتی کشور مراجعه می کنند از نظر بیماری های غیر واگیر خطرسنجی 10 ساله می شوند یعنی مشخص می شود که خطر این بیماری ها تا 10 سال آینده برای آنها چقدر است و بر اساس میزان خطر یک کارت قرمز، سبز یا نارنجی به آنها داده می شود.

وی گفت: با اجرای این برنامه خدمات ادغام یافته پیشگیری و کنترل عوامل خطر این بیماری ها شامل فشار خون، چربی خون، قند خون و مداخله بر عوامل خطر مثل تغذیه، فعالیت بدنی در تمام مراکز بهداشتی شهری و روستایی شروع شده است.

مهدوی افزود: در کنار آن خدمات تشخیص و پیشگیری از سه سرطان دهانه رحم و پستان برای زنان و سرطان روده بزرگ در تمام مراکز بهداشتی-درمانی کشور اجرا می شود. خدمات تشخیص و پیشگیری از سرطان پستان و دهانه رحم را ماماها و خدمات تشخیص و پیشگیری از سرطان روده بزرگ را بهورزان و مراقبان سلامت انجام می شود.

وی گفت: برنامه ایراپن یا همان برنامه پیشگیری، تشخیص و مراقبت از بیماری های غیر واگیر از سه سال پیش به صورت آزمایشی در چند شهر کشور شروع شده بود اما با اجرای برنامه پرونده الکترونیک سلامت در عمل این برنامه به صورت کشوری در همه شهرها و روستاهای کشور حتی کلانشهرها نیز به اجرا درآمده است.

وی افزود: با اجرای این برنامه، مراقبت و پیشگیری از بیماری های واگیر به صورت خدمات ادغام یافته برای چند بیماری غیر واگیر در هر یک از خانه های بهداشت یا مراکز بهداشتی -درمانی انجام می شود و به صورت تک تک هر یک از این بیماری ها مد نظر قرار نمی گیرد.

معاون مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت گفت: در این برنامه هر مراقب سلامت یک جمعیت مشخص را که بین 1500 تا 2500 نفر تعریف شده است، تحت مراقبت دارد و اگر این افراد به مراکز بهداشتی مراجعه نکنند، مراقب سلامت با آنها تماس می گیرد و آنها را فراخوان می کند تا برای کنترل عوامل خطر بیماری های غیر واگیر مراجعه کنند.

وی افزود: برنامه پیشگیری، تشخیص و مراقبت از بیماری های غیر واگیر همگام و همراستا با برنامه پزشک خانواده اجرا می شود و در صورتی که تشخیص داده شود که افرادی بیمار هستند و نیاز به خدمات درمانی پزشکی دارند، این افراد به پزشک متخصص ارجاع داده می شوند.

به گفته مهدوی، اولویت اصلی برنامه های وزارت بهداشت خطرسنجی و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر است که با نام خدمات نوین پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر (ایراپن) اجرا می شود و در هفته سلامت امسال نیز 300 نمایشگاه برای آموزش و تبلیغ این برنامه ملی برگزار شد.

درباره ما

شرکت دانش پارسیان در سال 1382 به منظور کمک به مدیریت منابع سازمانی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات تشکیل گردید و در این مدت بر آن بوده که تکنولوژی‌های روز دنیا را مورد استفاده قرار داده و با خلاقیت و رویکرد استفاده بومی برای مصرف کننده نهایی، کارایی خدمات و محصولات تولیدی خود را در بالاترین سطح حفظ کرده و ارتقاء دهد....

برخی از مشتریان