یک هیئت از وزارت بهداشت پاکستان با معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دفتر معاونت بهداشت دیدار و تبادل نظر کردند. در این دیدار دکتر علیرضا رئیسی به ارائه گزارشی از برنامه‌های معاونت بهداشت همچون 15 برنامه طرح تحول و 100 پروژه پشتیبان و همچنین برنامه های شبکه مراقبت‌های اولیه بهداشتی کشور پرداخت.

وی در این گزارش پیرامون میزان کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان در طی سال های اخیر، برنامه NCD، سیمای بیماری های واگیر و غیرواگیر و ریسک فاکتورهای بیمارهای غیرواگیر در ایران، پرونده الکترونیک سلامت و ویژگی های سامانه سیب توضیحاتی ارائه داد.

در ادامه این نشست محمد شریعتی، رئیس مرکز شبکه ویژگی های برخط سامانه سیب و دسترسی ها و داشبورهای آن را برای هیئت وزارت بهداشت پاکستان تشریح کرد. در ادامه هیات پاکستانی برای آشنا شدن بیشتر با سامانه سیب و برنامه های شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی کشور به بازدید از مرکز مدیریت شبکه پرداخت.

درباره ما

شرکت دانش پارسیان در سال 1382 به منظور کمک به مدیریت منابع سازمانی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات تشکیل گردید و در این مدت بر آن بوده که تکنولوژی‌های روز دنیا را مورد استفاده قرار داده و با خلاقیت و رویکرد استفاده بومی برای مصرف کننده نهایی، کارایی خدمات و محصولات تولیدی خود را در بالاترین سطح حفظ کرده و ارتقاء دهد....

برخی از مشتریان