سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه هر ایرانی به طور متوسط ۴.۶٨ بار مراجعه سرپایی به پزشک دارد، گفت: این شاخص برای کشورهای با درآمد بالا ٢.۶ تا ١٢.٧ بار گزارش شده است

به گزارش وبدا، دکنر ایرج حریرچی در نشست خبری این هفته خود درخصوص بار مراجعه مردم به مراکز بهداشتی و درمانی گفت: از عدد ۴.۶٨ بار مراجعه هر ایرانی به پزشک در سال 94 ، ٢.٢۵ بار به پزشک عمومی و خانواده ، ١.٨۶ بار به متخصص و ٠.٢٢ بار به دندانپزشک بوده که ٢.١٣ بار مراجعه به مطب خصوصی و ٠.٢٣ بار مراجعه به درمانگاه های خصوصی بوده است.

دکتر حریرچی با بیان اینکه مراجعه به متخصص و فوق تخصص ٧١ درصد، به پزشک عمومی ٣١.۵ درصد و مراجعه به دندانپزشک ۶٨ درصد بوده است، خاطرنشان کرد: از کل مراجعات در سال، به طور میانگین هر ایرانی در سال 9 بار مراجعه به سیستم بهداشتی و درمانی داشته است که 54 درصد آن مراجعه به بخش خصوصی بوده است.

وی گفت: شهرنشینان 9.16 بار مراجعه و روستانشینان نیز ٨.٣۵ بار مراجعه به پزشک داشته اند که در این میان بار مراجعه زنان نسبت به استاندارد بیشتر است، چراکه بار مراجعه زنان ١٠.٧۶ در سال و بار مراجعه مردان ٧.١۶ است.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه گروه سنی 65 سال به بالا بیشترین بار مراجعه را به پزشک داشته است، گفت: هر فرد 65 سال به بالا در سال 17.3 بار به پزشک مراجعه داشته است.

دکتر حریرچی تصریح کرد: در طی ده ساله دهه ٩٠ و حتی سال 91، کل پرداختی دولت و بیمه ها برای سلامتی مردم، از ٣٣ درصد تا ٣٩ درصد بوده است که در سال های بعدی سهم دولت و بیمه ها از هزینه های سلامت جامعه، به بالای ۵٠ درصد رسید و در سال های 93 به 48 درصد، در سال 94 به 51.3 و در سال 95 به 51.8 رسید و پیش بینی می شود که در سال 96 نیز 51.5 باشد و این موضوع دستاورد بزرگی محسوب می شود.

وی درخصوص آلودگی هوا با بیان اینکه ۸۷ درصد مردم دنیا در مناطقی زندگی می کنند که از لحاظ استانداردهای جهانی آلوده محسوب می شوند، گفت: آلودگی هوا چهار یا پنجمین عامل علت مرگ و میر در دنیا، است.

دکتر حریرچی درخصوص ابتلای مردان به سرطان سینه توضیح داد: سرطان سینه یا سرطان پستان شایع‌ ترین سرطان زنان است که حدود یک سوم سرطان‌های زنان را این نوع از سرطان به خود اختصاص داده است.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه راه اصلی مقابله با سرطان پستان، غربالگری است، ادامه داد: ریسک فاکتورهایی که برای سرطان پستان وجود دارد، ریسک فاکتورهای ضعیف تا متوسط است و معمولا این ریسک فاکتورها قابل تغییر نیست.

دکتر حریرچی خاطرنشان کرد: مردم به سادگی رفتارهای خود را برای پیشگیری از ابتلا به سرطان تغییر نمی ‌دهند، اگر زنان به صورت دوره‌ ای معاینه و غربالگری شوند، عوارض سرطان پستان کمتر می‌شود و حتی در کشورهای دیگر غربالگری فرصت‌طلبانه وجود دارد، به این صورت که فرد برای هر مشکلی که مراجعه کند، معاینات دیگر هم برایش انجام می شود.

وی درخصوص پرونده الکترونیک سلامت تصریح کرد: این موضوع یکی از اولویت‌ های اصلی وزارت بهداشت است که دارای سطوح مختلفی است.

وی افزود: سطح اول، شناسایی افراد و ثبت عوامل خطر آنها، سطح دوم ثبت مراقبت‌ هایی است که از افراد به عمل می آید و سطح بعدی نیز ایجاد نظام ارجاع و پسخوراند آن در این بستر است که هر کدام از این سطوح، پیش زمینه‌هایی دارند که مهم ‌ترین آن‌ها ثبت فرآیند به صورت مکتوب است.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه هر ایرانی به طور متوسط ۴.۶٨ بار مراجعه سرپایی به پزشک دارد، گفت: این شاخص برای کشورهای با درآمد بالا ٢.۶ تا ١٢.٧ بار گزارش شده است

به گزارش وبدا، دکنر ایرج حریرچی در نشست خبری این هفته خود درخصوص بار مراجعه مردم به مراکز بهداشتی و درمانی گفت: از عدد ۴.۶٨ بار مراجعه هر ایرانی به پزشک در سال 94 ، ٢.٢۵ بار به پزشک عمومی و خانواده ، ١.٨۶ بار به متخصص و ٠.٢٢ بار به دندانپزشک بوده که ٢.١٣ بار مراجعه به مطب خصوصی و ٠.٢٣ بار مراجعه به درمانگاه های خصوصی بوده است.

دکتر حریرچی با بیان اینکه مراجعه به متخصص و فوق تخصص ٧١ درصد، به پزشک عمومی ٣١.۵ درصد و مراجعه به دندانپزشک ۶٨ درصد بوده است، خاطرنشان کرد: از کل مراجعات در سال، به طور میانگین هر ایرانی در سال 9 بار مراجعه به سیستم بهداشتی و درمانی داشته است که 54 درصد آن مراجعه به بخش خصوصی بوده است.

وی گفت: شهرنشینان 9.16 بار مراجعه و روستانشینان نیز ٨.٣۵ بار مراجعه به پزشک داشته اند که در این میان بار مراجعه زنان نسبت به استاندارد بیشتر است، چراکه بار مراجعه زنان ١٠.٧۶ در سال و بار مراجعه مردان ٧.١۶ است.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه گروه سنی 65 سال به بالا بیشترین بار مراجعه را به پزشک داشته است، گفت: هر فرد 65 سال به بالا در سال 17.3 بار به پزشک مراجعه داشته است.

دکتر حریرچی تصریح کرد: در طی ده ساله دهه ٩٠ و حتی سال 91، کل پرداختی دولت و بیمه ها برای سلامتی مردم، از ٣٣ درصد تا ٣٩ درصد بوده است که در سال های بعدی سهم دولت و بیمه ها از هزینه های سلامت جامعه، به بالای ۵٠ درصد رسید و در سال های 93 به 48 درصد، در سال 94 به 51.3 و در سال 95 به 51.8 رسید و پیش بینی می شود که در سال 96 نیز 51.5 باشد و این موضوع دستاورد بزرگی محسوب می شود.

وی درخصوص آلودگی هوا با بیان اینکه ۸۷ درصد مردم دنیا در مناطقی زندگی می کنند که از لحاظ استانداردهای جهانی آلوده محسوب می شوند، گفت: آلودگی هوا چهار یا پنجمین عامل علت مرگ و میر در دنیا، است.

دکتر حریرچی درخصوص ابتلای مردان به سرطان سینه توضیح داد: سرطان سینه یا سرطان پستان شایع‌ ترین سرطان زنان است که حدود یک سوم سرطان‌های زنان را این نوع از سرطان به خود اختصاص داده است.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه راه اصلی مقابله با سرطان پستان، غربالگری است، ادامه داد: ریسک فاکتورهایی که برای سرطان پستان وجود دارد، ریسک فاکتورهای ضعیف تا متوسط است و معمولا این ریسک فاکتورها قابل تغییر نیست.

دکتر حریرچی خاطرنشان کرد: مردم به سادگی رفتارهای خود را برای پیشگیری از ابتلا به سرطان تغییر نمی ‌دهند، اگر زنان به صورت دوره‌ ای معاینه و غربالگری شوند، عوارض سرطان پستان کمتر می‌شود و حتی در کشورهای دیگر غربالگری فرصت‌طلبانه وجود دارد، به این صورت که فرد برای هر مشکلی که مراجعه کند، معاینات دیگر هم برایش انجام می شود.

وی درخصوص پرونده الکترونیک سلامت تصریح کرد: این موضوع یکی از اولویت‌ های اصلی وزارت بهداشت است که دارای سطوح مختلفی است.

وی افزود: سطح اول، شناسایی افراد و ثبت عوامل خطر آنها، سطح دوم ثبت مراقبت‌ هایی است که از افراد به عمل می آید و سطح بعدی نیز ایجاد نظام ارجاع و پسخوراند آن در این بستر است که هر کدام از این سطوح، پیش زمینه‌هایی دارند که مهم ‌ترین آن‌ها ثبت فرآیند به صورت مکتوب است.

درباره ما

شرکت دانش پارسیان در سال 1382 به منظور کمک به مدیریت منابع سازمانی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات تشکیل گردید و در این مدت بر آن بوده که تکنولوژی‌های روز دنیا را مورد استفاده قرار داده و با خلاقیت و رویکرد استفاده بومی برای مصرف کننده نهایی، کارایی خدمات و محصولات تولیدی خود را در بالاترین سطح حفظ کرده و ارتقاء دهد....

برخی از مشتریان