نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران بر اهمیت سامانه سیب در اجرای کامل و موفقیت آمیز برنامه ایراپن در ایران تاکید کرد

سالمندان، برکت جامعه‌اند، دین‌مان را به آنها ادا کنیم

معاون اجتماعی وزارت بهداشت: اجتماعی شدن نظام سلامت می تواند راهکاری برای کاهش هزینه های حوزه سلامت باشد