دکترحریرچی سخنگوی وزارت بهداشت:استفاده کامل ازظرفیت های پرونده الکترونیک سلامت نیازمندتغییر رفتارارائه دهندگان وگیرندگان خدمات سلامت است

تشکیل بیش از ۳ میلیون پرونده الکترونیک سلامت در آذربایجان غربی

ثبت‌نام یک میلیون نفر از یزدی‌ها در سامانه سیب

سالمندان، برکت جامعه‌اند، دین‌مان را به آنها ادا کنیم

معاون اجتماعی وزارت بهداشت: اجتماعی شدن نظام سلامت می تواند راهکاری برای کاهش هزینه های حوزه سلامت باشد