دومین جلسه شورای مدیران این دانشگاه در سال جاری با حضور معاونین فنی و اجرائی، مدیران شبکه ها و روسای مراکز بهداشت و همچنین مدیران و روسای گروه‌های گسترش شبکه ها، سلامت جمعیت و خانواده، پیشگیری و مبارزه با بیماریها، تحلیل عملکرد و برنامه ریزی و مسئولین واحدهای انفورماتیک و روابط عمومی معاونت بهداشت به ریاست دکتر عرشی، در شبکه بهداشت ورامین برگزار شد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه با اشاره به این نکته که مبنای پرداخت قراردادهای جدید در سالجاری بر اساس خدمات ارایه شده می باشد،گفت: آخرین مهلت تمدید و عقد قرارداد ۲۵ تیرماه سالجاری بوده و پس از این تاریخ قرارداد تمدید نشده و به منزله انصراف می باشد.

لزوم تسلط مدیران شبکه ها و روسای مراکز بر سامانه سیب و سامانه پایش برنامه عملیاتی، ثبت و مستندسازی اطلاعات این سامانه؛ از دیگر موارد مورد تاکید معاون امور بهداشتی دانشگاه در این جلسه بود.

سپس دکتر محمدی نیا معاون فنی معاونت بهداشتی با آرزوی موفقیت برای دکتر موسوی به عنوان معاون بهداشتی شبکه پردیس و تمجیدی در گروه آمار، برنامه ریزی و تحلیل عملکرد معاونت بهداشت، درخصوص اهمیت سامانه پایش برنامه عملیاتی توضیحاتی ارائه کرد.

در ادامه تمجیدی و محمودی از گروه آمار، برنامه ریزی و تحلیل عملکرد معاونت بهداشت درخصوص سامانه پایش برنامه عملیاتی و لزوم اجرای پانل اطلاعات واحدهای ارایه خدمت، مطالبی بیان نمودند.

مهندس موسوی مسئول انفورماتیک درمورد آمار ثبت پرونده الکترونیک سلامت خانوار به تفکیک مراکز و شبکه ها با توجه به سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، نکات لازم را بیان کرد.

در پایان دکتر سربازی مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها معاونت امور بهداشتی، دررابطه با برنامه مشاوره ژنتیک اجتماعی، آموزش و اخذ گواهی مربوطه توضیحاتی ارائه کرد.

درباره ما

شرکت دانش پارسیان در سال 1382 به منظور کمک به مدیریت منابع سازمانی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات تشکیل گردید و در این مدت بر آن بوده که تکنولوژی‌های روز دنیا را مورد استفاده قرار داده و با خلاقیت و رویکرد استفاده بومی برای مصرف کننده نهایی، کارایی خدمات و محصولات تولیدی خود را در بالاترین سطح حفظ کرده و ارتقاء دهد....

برخی از مشتریان