با پیگیریهای معاون بهداشتی دانشگاه وهمت دست اندرکاران سلامت روند ثبت اطلاعات سلامت  مردم استان سیستان و بلوچستان در سامانه سیب در ماه اخیر جهش فوق العاده ای داشته است.

دکتر سید مهدی طباطبایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اظهار داشت :برای اینکه یک نگاه کلی به اقدامات وفرایندها و وضعیت سلامت مردم داشته باشیم لازم است که اطلاعات سلامت همه افراد در سامانه ای یکپارچه جمع آوری وثبت گردد.

وی ادامه داد: پس از تکمیل اطلاعات سلامت مردم تمامی مدیران وبرنامه ریزان می توانند به صورت لحظه ای شاخص ها را در این سامانه مشاهده کنند وبرای مسائل مختلف برنامه ریزی و نیازهای آموزشی را برآورده کنند.

به گفته معاون بهداشتی دانشگاه  در ماه اخیر رقم ثبت اطلاعات سلامت مردم در حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به ۸۹ درصد رسیده است که این درصد جمعیتی بالغ بر ۱۴۳۰هزار نفر را شامل می شود.

لازم به ذکر است :استان سیستان وبلوچستان با توجه به پراکندگی جمعیت وعدم تجهیزات  نرم افزاری وسخت افزاری شرایط دشوارتری نسبت به برخی استان های کشور از نظر جمع آوری وثبت اطلاعات سلامت دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه  از همه دست اندرکاران سلامت که در زمینه ثبت سریع  اطلاعات سلامت در سامانه سیب تلاش کردند تقدیر کرد وافزود:۱۳ نفر از پزشکان وکارشناسان وبهورزان دارای بالاترین میزان ثبت خدمت در سامانه سیب بودند که مورد تقدیر معاونت بهداشتی قرار گرفتند که اسامی آنان به شرح ذیل است:

۱٫شاه کرم محمدی صدر بهورز خانه بهداشت فتح آباد میرجاوه

۲٫درمحمد بلوچ بهورز خانه بهداشت عبدالله باز میرجاوه

۳٫صاحب خاتون محمدی بهورز خانه بهداشت هوشک سفلی

۴٫محمد عارف دهواری بهورز خانه بهداشت زیارت سراوان

۵٫ندا حوت بهورز خانه بهداشت کهیر هوتان سراوان

۶٫زهرا بهرامی بهورز خانه بهداشت هوشک سراوان

۷٫طاهره آزادی بهورز پایگاه روستایی بهر آباد مهرستان

۸٫مه بانو آزادی بهورز پایگاه روستایی بهر آباد مهرستان

۹٫بنفشه روئین تن مراقب سلامت کنارک.

۱۰بشیر زارعی مسئول توسعه شبکه سراوان

۱۱٫ریحانه کریم زاده گسترش سراوان

۱۲٫دکتر رضا سربندی فراهانی پزشک مرکززر آباد

درباره ما

شرکت دانش پارسیان در سال 1382 به منظور کمک به مدیریت منابع سازمانی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات تشکیل گردید و در این مدت بر آن بوده که تکنولوژی‌های روز دنیا را مورد استفاده قرار داده و با خلاقیت و رویکرد استفاده بومی برای مصرف کننده نهایی، کارایی خدمات و محصولات تولیدی خود را در بالاترین سطح حفظ کرده و ارتقاء دهد....

برخی از مشتریان