وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از امضای الکترونیک مطمئن سازمان نظام پزشکی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان: تشکیل بیش از یک میلیون و ۵۵٠ هزار نفر پرونده الکترونیک سلامت در سامانه سیب همدان

وزیر بهداشت: رضایتمندی بیش از ۸۰ درصد از مردم از طرح تحول سلامت

وزیر بهداشت در حاشیه جشنواره عمران سلامت: مهم ترین اولویت وزارت بهداشت در دولت آینده استقرار نظام ارجاع است

معاون بهداشت وزارت بهداشت: سامانه سیب شفافیت و نوآوری را در سیستم بهداشت ارتقا داد

ثبت اطلاعات بهداشتی بیش از یکصد هزار مبتلا به دیابت در استان فارس در سامانه سیب

توضیحات سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص پرونده الکترونیک نظام سلامت و نظام ارجاع

گزارش معاون بهداشت از اقدامات انجام شده در حوزه معاونت

گزارش رئیس مرکز مدیریت شبکه از وضعیت اجرای طرح تحول سلامت

لزوم تسلط مدیران برسامانه سیب و پایش عملیاتی در نشست شورای مدیران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی