روزنامه همشهری، صفحه ۲۵، سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

هر ایرانی در سال ۴ بار به پزشک مراجعه می کند.

آمارهای ارائه شده از سوی سخنگوی وزارت بهداشت نشان می دهد که هر ایرانی در سال ۱,۴ بار به پزشک مراجعه می کند. این درحالی است که میزان مراجعه روستاییان ۹,۳ دفعه به  ازای یک سال و این میزان در شهرنشینان ۳,۴ مراجعه است. به گزارش همشهری، ایرج حریرچی در نشست خبری خود با رسانه ها گفت: به طور متوسط هر ایرانی ۲بار به پزشک عمومی، ۳,۰ بار به پزشک خانواده و ۲,۰۲مرتبه به دندانپزشک مراجعه
می کند. همچنین میزان مراجعه به پزشک متخصص برای خدمات سرپایی نیز ۸۸,۱ است. به گفته حریرچی، زنان بیش از مردان به پزشک مراجعه می کنند به گونه ای که هر زن در سال ۸,۴ بار خدمات سرپایی می گیرد، در حالی که این میزان در مردان ۴,۳ خدمت به ازای یک سال است. سخنگوی وزارت بهداشت میزان مراجعه به داروخانه برای دریافت نسخه تجویزی پزشکان را ۱۱,۳ بار در سال اعلام کرد و ادامه داد: کسانی که مستقیم به داروخانه بدون نسخه تجویزی مراجعه می کنند نیز به ازای هر سال ۷,۰ مراجعه داشته اند. تعداد مراجعه به آزمایشگاه در پی تجویز پزشک نیز۱,۱ دفعه در هر یک سال به ازای هر شهروند ایرانی است. وی ادامه داد:
۲ دهک سوم ۴,۴ دفعه، ۲ دهک چهارم ۴ بار و ۲ دهک پنجم نیز ۵,۳ بار در سال به پزشک مراجعه کرده اند.

۶۹ میلیون نفر در کشور پرونده الکترونیک سلامت دارند

سخنگوی وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که هم اکنون در مجموع ۴۰۰ خدمت ارائه شده، گفت: ۶۹ میلیون نفر در کشور پرونده الکترونیک سلامت دارند. حریرچی افزود: برای ۶۹ میلیون نفر پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شده که از این رقم ۲۹ میلیون نفر حداقل یک بار خدمت دریافت کرده اند و در مجموع۴۰۰ خدمت ارائه شده است.

وی ادامه داد: طبق آخرین آمارها در سال ۱۳۹۴، ۳,۹۸ درصد از افرادی که برای دریافت خدمات سرپایی مراجعه کرده بودند این خدمات را دریافت کرده اند.در تمام کشور نیز ۵,۴۸ درصد از افراد در مراجعه اول به پزشک متخصص مراجعه کردند. این آمار در مناطق روستایی ۲,۴۲ و در مناطق شهری ۵۶ درصد است. این درحالی است که در کشورهای توسعه یافته مراجعه مستقیم به متخصص امکان ندارد و باید از راه پزشک خانواده انجام شود. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین افزود: برای دریافت هر خدمت سرپایی در سال ۹۴ به طور متوسط مردم ۱۰ هزار و ۴۱۳ تومان در طیف های مختلف عمومی و تخصصی هزینه کرده اند. در همین سال ۷,۹۸ درصد کسانی که برای دریافت خدمت بستری مراجعه کردند توانستند از این خدمات بهره مند شوند. همچنین روستاییان ۹,۹۸ و شهرنشینان توانستند به طور متوسط ۹۶ درصد از این خدمات استفاده کنند.

۵۶ هزار و ۵۱۵ تومان متوسط هزینه بستری در سال ۹۴

وی متوسط هزینه بستری پرداخت شده در سال ۹۴ در بیمارستان ها را به ازای هر بستری ۵۶ هزار و ۵۱۵ تومان اعلام کرد و گفت: این موضوع نشانگر حفاظت مالی از مردم است. در بیمارستان دولتی به ازای یک بستری وابسته به وزارت بهداشت ۵۶ هزار و ۵۱۵ تومان و ۹۹ هزار و ۵۱۱ تومان به ازای بستری در هر بیمارستان برآورد شده است. برای شهری ۱۱۵ هزار و ۳۸۰ تومان بوده و برای روستایی حدود ۵۹ هزار تومان پرداخت کرده اند. متوسط روز بستری در سال ۹۴، ۳,۴ روز بوده است.

درباره ما

شرکت دانش پارسیان در سال 1382 به منظور کمک به مدیریت منابع سازمانی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات تشکیل گردید و در این مدت بر آن بوده که تکنولوژی‌های روز دنیا را مورد استفاده قرار داده و با خلاقیت و رویکرد استفاده بومی برای مصرف کننده نهایی، کارایی خدمات و محصولات تولیدی خود را در بالاترین سطح حفظ کرده و ارتقاء دهد....

برخی از مشتریان