روزنامه همشهری، صفحه ۲۵، دو شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

تخلفات در نسخه نویسی پزشکان از جمله مواردی است که در صدر تخلفات پزشکی قرار دارد. در یک نظام درمانی موفق، بیمه ها به عنوان وکیل بیماران وارد عمل می شوند و بر نسخه پزشکان نظارت می کنند؛ این در حالی است که استفاده از نسخه نویسی الکترونیک و اجبار پزشکان به رعایت چارچوب های گایدلاین دارویی به عنوان اقدامی پیشگیرانه قلمداد می شود.

در همین رابطه مشاور معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه از اعمال نظارت بیشتر روی نسخ دارویی خبر داد و گفت: شبکه بهداشت و درمان متشکل از بیمه، وزات بهداشت و رفاه، باید ابزار نظارتی خود را بالا ببرند و لزوم آن هم در این است چرا که بیمه تامین اجتماعی هم اکنون به شدت در حال مصرف است به طوری که در آینده بازنشستگی برای افراد نخواهیم داشت و این بیمه مانند یک بمب ساعتی شده که هر لحظه انتظار ورشکستگی آن می رود. عبدالله زاده گفت: قبل از طرح تحول سلامت تا سال ۹۲، هزینه های درمان تامین اجتماعی و منابع با رشد حدود ۲۰ درصدی در سال پیش می رفت اما یکباره هزینه ها با رشد ۴۰ درصدی منابع را دور زد. وی گفت: نمی توانیم بگوییم چند درصد از پزشکان کار غیراخلاقی کرده و در این نسخه نویسی ها مشارکت دارند. با این حال بیمه ها در حال پیگیری هستند و در برخی از استان ها سیستم ارجاع و پایش ایجاد شده است.

ضعف در آموزش به پزشکان

فاطمه سلیمانی دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان غذا و دارو: فارغ التحصیلان رشته پزشکی درباره اصول تجویز دارو، اشکال دارویی تداخلات و خطاهای دارو پزشکی آموزش کاربردی ندیده اند، یکی از چالش های پیش روی برنامه های تجویز و مصرف منطقی داروها به خصوص در نظام ارجاع و سیستم پزشک خانواده، افزایش آگاهی پزشکان در مورد اصول نسخه نویسی صحیح و علمی است که گام های موثری در این خصوص برداشته شده است تا براساس آن کار تجویز در مطب یا مراکز بهداشتی درمانی با سهولت و دقت بیشتری انجام شود.

ر و ۵۱۱ تومان به ازای بستری در هر بیمارستان برآورد شده است. برای شهری ۱۱۵ هزار و ۳۸۰ تومان بوده و برای روستایی حدود ۵۹ هزار تومان پرداخت کرده اند. متوسط روز بستری در سال ۹۴، ۳,۴ روز بوده است.

درباره ما

شرکت دانش پارسیان در سال 1382 به منظور کمک به مدیریت منابع سازمانی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات تشکیل گردید و در این مدت بر آن بوده که تکنولوژی‌های روز دنیا را مورد استفاده قرار داده و با خلاقیت و رویکرد استفاده بومی برای مصرف کننده نهایی، کارایی خدمات و محصولات تولیدی خود را در بالاترین سطح حفظ کرده و ارتقاء دهد....

برخی از مشتریان