وزیر بهداشت در آخرین روز سفر خود به ژنو: توجه همگانی به دستاوردها و توانمندی های ایران در حوزه علوم پزشکی، طرح تحول سلامت در مجمع جهانی بهداشت

سامانه سیب؛ گامی به سوی ارتقای کیفیت خدمات سلامت در کشور/ ثبت بیش از ۴۳ میلیون مراقبت بهداشتی در فارس

روزنامه همشهری: رشد ۸۳ درصدی پرونده الکترونیک سلامت

روزنامه همشهری: راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت موجب کاهش خطاهای پزشکی در کشور می‌شود.

روزنامه همشهری:کاهش هزینه؛ اولویت درمانی دولت دوازدهم

روزنامه فناوران:صدور امضای الکترونیکی برای پزشکان کلید خورد.

روزنامه همشهری:دلیل اصلی افزایش هزینه‌ها عدم‌اجرای پزشک خانواده،نظام ارجاع،پرونده الکترونیکی سلامت و گایدلاین‌ها

روزنامه همشهری: استفاده ۲۸ میلیون ایرانی از پرونده الکترونیک سلامت

اولویت‌های دکتر روحانی برای دولت دوازدهم در حوزه سلامت، بهداشت و درمان

وزیر بهداشت: ۶۵ میلیون ایرانی پرونده الکترونیک سلامت دارند.