سیستم مدیریت مشاغل سازمانی بر اساس منابع علمی روز دنیا طراحی گردیده است و امکان استقرار پستها و مشاغل سازمان بر مبنای اصول علمی را به نحوی فراهم می نماید که کارکنان ، مدیران و تصمیم گیران سازمان بتوانند وضعیت موجود خود را با حالت بهینه مقایسه و نسبت به اصلاح یا تغییر وضعیت خود یا کارکنان سازمان اقدام کنند. برخی از ویژگی های این سامانه عبارت است از:

  • مبتنی بر شبکه الگوی محتوایی O.Net
  • بانک اطلاعاتی 929 شغل اصلی و 30505 شغل فرعی در 22 طبقه شغلی
  • امکان ویرایش و انطباق با شرایط سازمانی
  • امکان استفاده از بانک اطلاعاتی موجود شامل: (معیارها، شاخص ها، گروه ها، رشته ها، شرح وظایف و شاخص های ارزیابی عملکرد هر شغل)
  • مدیریت پست های سازمانی
  • مدیریت حقوق و دستمزد کارکنان
  • فرم های خودکار محاسبه حقوق و دستمزد
  • محاسبه حقوق و مزایا بصورت فرمولی
  • خروجی و گزارش های پویا از اطلاعات سامانه

درباره ما

شرکت دانش پارسیان در سال 1382 به منظور کمک به مدیریت منابع سازمانی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات تشکیل گردید و در این مدت بر آن بوده که تکنولوژی‌های روز دنیا را مورد استفاده قرار داده و با خلاقیت و رویکرد استفاده بومی برای مصرف کننده نهایی، کارایی خدمات و محصولات تولیدی خود را در بالاترین سطح حفظ کرده و ارتقاء دهد....

برخی از مشتریان