با وجود اینکه مدیریت پروژه های اتی یا در حال اجرای سازمان از اهمیت حیاتی برخوردار است ، ولی به علت عدم وجود ابزاری مناسب ، استفاده از این امکان در بسیاری سازمانها به راحتی ممکن نیست. ماه کار ابزاری آسان و هوشمند را در اختیار مدیران و کارکنان سازمان قرار می‌دهد تا بتوانند نیازهای خود را این زمینه مرتفع سازند.

از جمله مهمترین ویژگی های این سامانه عبارت است از:

  • کاربری آسان مدیریت پروژه با حداقل اطلاعات فنی
  • امکان انطباق پروژه های جاری و آتی سازمان با سامانه مدیریت پروژه
  • تعریف پروژه، ساختار تفکیک کار و فعالیت های پروژه
  • گزارش پیشرفت پروژه بصورت پویا
  • تعریف مسئولیت های افراد در پروژه و ارایه گزارش های مربوطه
  • ارتباط سامانه با نرم افزار حسابداری

درباره ما

شرکت دانش پارسیان در سال 1382 به منظور کمک به مدیریت منابع سازمانی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات تشکیل گردید و در این مدت بر آن بوده که تکنولوژی‌های روز دنیا را مورد استفاده قرار داده و با خلاقیت و رویکرد استفاده بومی برای مصرف کننده نهایی، کارایی خدمات و محصولات تولیدی خود را در بالاترین سطح حفظ کرده و ارتقاء دهد....

برخی از مشتریان