این نرم افزار شامل تمامی امکاناتی است که یک سازمان هوشمند و موفق برای اداره امور فروش و بازرگانی خود نیاز دارد. ارتباطات هوشمند با سایر بخشهای سامانه امکان مدیریت یکپارچه اطلاعاتی را در سازمان فراهم می نماید.

  • فهرست مشتریان
  • مدیریت قراردادها
  • تعریف فهرست تیپ قرارداد
  • پیگیری قراردادها
  • مدیریت فروش
  • تعریف مجوز فروش
  • صدور فاکتور و پیش فاکتور
  • گزارش های مدیریتی فروش و قراردادها
  • فرم سفارشها

درباره ما

شرکت دانش پارسیان در سال 1382 به منظور کمک به مدیریت منابع سازمانی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات تشکیل گردید و در این مدت بر آن بوده که تکنولوژی‌های روز دنیا را مورد استفاده قرار داده و با خلاقیت و رویکرد استفاده بومی برای مصرف کننده نهایی، کارایی خدمات و محصولات تولیدی خود را در بالاترین سطح حفظ کرده و ارتقاء دهد....

برخی از مشتریان