معرفی

امروزه با گسترش روزافزون فناوریهای نوین به ویژه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های مختلف از جمله حوزه سلامت، بهداشت و درمان ؛ تحولات عظیمی در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در حال وقوع است.
در ایران عزیز نیز متخصصان توانمند کشور در شرکت دانش پارسیان با استعانت از پرودگار متعال و با عزمی راسخ و با تکیه بر دانش فنی و همگام با روزآمدترین فناوری‌های جهانی ، از سال 1390 با همکاری مشترک و گروهی متخصصان رشته های مختلف فنی ، پزشکی و سایر بخشها، پرونده الکترونیک سلامت را طراحی نموده‌اند که از شهریورماه 1394 با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از دانشگاه های بزرگ علوم پزشکی کشور بصورت پایلوت مستقر و ضمن انجام عملیات میدانی و ارائه خدمت به مردم در سطح شبکه های بهداشت این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و پس از تایید این دانشگاه و از دیماه سال 1394 نیز با مجوز معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عملیات استقرار سامانه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور آغاز گردید.

پرونده الکترونیک سلامت و سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) هم اکنون در 57 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ، شبکه های بهداشت و درمان و سایر مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت در کشور در حال خدمت‌دهی می باشد.

در این ارتباط برابر ابلاغ مورخ تیرماه 1395 وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سامانه سیب در دانشگاه های علوم پزشکی مستقر گردیده و از ابتدای مهرماه 95 هرگونه ثبت، جمع آوری و گزارش دهی اطلاعات به صورت کاغذی در سطح کشور ممنوع و صرفا از طریق سامانه سیب انجام خواهد شد. شایان ذکر است هم اکنون نیز برخی از دانشگاه های علوم پزشکی عملیات حذف کاغذی و الکترونیکی سازی کامل فرایندها را به اتمام رسانده اند.

عمده ترین نتایج حاصل از استقرار سامانه عبارتند از :

1- ایجاد پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان ؛

در این راستا و از اسفندماه 1394 با راه اندازی سامانه سیب در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور توسط دانش پارسیان، پرونده الکترونیک سلامت برای بیش از 40.000.000 نفر از جمعیت کشور تشکیل گردیده است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال 1395 بخش اعظم جمعیت کشور دارای پرونده الکترونیک سلامت گردند.

2- برقراری عدالت اجتماعی و دسترسی عادلانه عموم شهروندان به خدمات سلامت با کیفیت و مدیریت شده در سراسر کشور ؛

با توجه به یکپارچگی سامانه و به روز بودن اطلاعات و برنامه های ملی سلامت ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این سامانه ، خدمات سلامت بر اساس جدیدترین دستورالعملها و در کوتاهترین زمان ممکن در سراسر کشور بطور هماهنگ به عموم هموطنان در شهرها و روستاها ارائه می‌گردد.

3- ارائه هوشمند خدمات سلامت به افراد بر اساس ویژگیهای فردی (سن، جنسیت، بیماری، بارداری و …) بر مبنای برنامه های ملی سلامت ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بصورت فعال با امکان رصد دائم گروه های در معرض خطر (نوزادان و کودکان، خانمهای باردار ، سالمندان و …).

4- مدیریت اطلاعاتی در حوزه بهداشت و درمان و سلامت کشور؛

هم اکنون با تجمیع برخط (Online) اطلاعات سامانه سیب در ستاد دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در هر استان و در سطح بالاتر در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، امکان مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی بصورت برخط برای مدیران، سیاست‌گزاران و متولیان امر فراهم گردیده است که کمک شایانی به تشخیص به موقع نیازها و مشکلات و تهدیدهای حوزه سلامت در هر یک از مناطق جغرافیایی کشور مبتنی بر اطلاعات صحیح میدانی می نماید.

5- کمک به اجرای طرح های ملی در حوزه سلامت و بهداشت و درمان از جمله برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و سایر طرح ها از طریق ارتباط و داد و ستد اطلاعات با سایر سامانه های مستقر در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

6- تجمیع منابع اطلاعاتی حوزه سلامت جهت دسترسی کاربران نظام سلامت (پزشکان و متخصصان، مراقبین سلامت و کارشناسان، بهورزها و …) از جمله دارونامه رسمی کشور، کدینگهای اطلاعاتی موجود در وزارت بهداشت مثل نظام ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت (RVU) ، بیماریها و تشخیصهای پزشکی و علل مرگ (ICD-10) و …

7- مدیریت سخت افزاری (مکان، تجهیزات و امکانات) و نرم افزاری (نحوه ارائه خدمات) واحدهای ارائه خدمت در قالب شبکه های بهداشت زیر مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .

8- برقراری امکان ارائه خدمت نظام یافته به کلنی های جمعیتی از قبیل مدارس، آسایشگاه ها، مراکز نگهداری افراد کم توان و سالمندان، پادگانها، ندامتگاه ها و … توسط واحدهای زیر مجموعه شبکه های بهداشت کشور

جامعه هدف

از بدو آغاز فعالیت سامانه در اسفندماه 1394 تا کنون برای بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور در این سامانه ثبت نام انجام و پرونده الکترونیک سلامت آنان تشکیل گردیده است. همچنین بیش از 40 میلیون – نفر خدمت توسط بیش از 70 هزار کاربر شامل پزشکان، کارشناسان بهداشتی، مراقبان سلامت، بهورزان و سایر کارکنان فعال در این حوزه در بیش از 30 هزار مرکز ارائه دهنده خدمت از این طریق انجام گردیده است که خود نشان از کارآمدی و طراحی بهینه و افتخار آمیز این سامانه دارد.

برآورد آمار کاربران جامعه هدف سامانه سیب در سطح کشور به شرح زیر می باشد:

ردیف

عنوان

تعداد (نفر)

1

پزشک متخصص و فوق تخصص

36.000

2

پزشک عمومی

78.000

3

دندانپزشک عمومی و متخصص

21.000

4

داروساز

10.250

5

ماما

35.000

6

کارشناسان (تغذیه، سلامت روان و …)

15.000

7

مراقب سلامت

22.600

8

بهورز

23.500

9

پذیرش و کارکنان اداری

153.000

10

جمع کل

394.350

سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) ارائه خدمات بهداشتی و سلامت به تمامی ایرانیان را در اقصی نقاط کشور با بهره مندی از مدرن ترین روشهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان پذیر می سازد.

بر اساس آخرین اطلاعات موجود ، ساختار شبکه ارائه خدمت در حوزه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از لحاظ آمار کلی واحدها به شرح زیر است:

ردیف

عنوان

تعداد

1

دانشگاه ها و دانشکده های مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

60

2

شبکه های بهداشت و درمان

460

3

مرکز سلامت جامعه شهری / روستایی

6.500

6

خانه بهداشت

20.000

7

پایگاه سلامت

5.100

8

پایگاه پزشک خانواده

24.000

9

بیمارستان

998

10

کلینیک های تخصصی

1.800

11

داروخانه

10.250

12

آزمایشگاه  و واحدهای نمونه گیری

6.140

13

تصویربرداری پزشکی

6.850

14

دفاتر مشاوره، سنجش و توانبخشی

5.300

15

سازمانها و مراکز آموزشی

48.500

16

جمع کل

135.958

نحوه توزیع مراکز ارائه خدمت بر حسب جمعیت هر نقطه جفرافیایی و به ترتیب زیر می باشد:

 • حدود 1200 نفر (500 تا 3500 نفر) برای هر خانه بهداشت
 • حدود 8000 نفر (4000 تا 12000 نفر) برای هر مرکز سلامت جامعه روستایی
 • حدود 12500 نفر (5000 تا 20000 نفر) برای هر پایگاه سلامت
 • حدود 37500  نفر (25000 تا 50000 نفر) برای هر مرکز سلامت جامعه شهری

حدود 3750 نفر (25000 تا 50000 نفر) برای هر پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی

سامانه سیب که نمونه ای موفق از کار گروهی متخصصان حوزه سلامت و مهندسان فنی کشور می باشد به اذعان کارشناسان خبره سازمانهای بین المللی برگ زرینی است در کارنامه پر افتخار علمی کشور عزیزمان و امروز و در سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل ، ایران اسلامی در بین معدود کشورهایی که در ایجاد سامانه های ملی سلامت موفق به انجام این مهم گردیده اند، پیشتاز بوده و به عنوان الگویی مناسب برای کشورهای دیگر در سطح منطقه و جهان مورد رجوع و استناد قرار گرفته و نوید بخشی ایرانی آبادتر همراه با توسعه کیفی و کمی خدمات حوزه سلامت ، بهداشت و درمان کشور خواهد بود.

کلیات عملکرد

 • ثبت نام و سرشماری خدمت گیرندگان
 • انجام غربالگری های گروه های سنی و پیگیری های مربوطه- غیرپزشک با پوشش کامل محتوایی دستورالعمل های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (شرح در ادامه)
 • انجام غربالگری های گروه های سنی و پیگیری های مربوطه- پزشک با پوشش کامل محتوایی دستورالعمل های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (شرح در ادامه)
 • ثبت وقایع (تولد، مرگ، ازدواج، طلاق، بارداری، زایمان، بیماریها، حساسیتها، داروهای مصرفی)
 • نظام ثبت علل مرگ بر اساس ICD-10
 • نظام تشخیص های افتراقی بر اساس ICD-10
 • ثبت ویزیت پزشکان(CC, DDx, PE, ROS) و مداخلات درمانی در سطح یک
 • ارجاع به سطح دو و سه و ثبت مداخلات مربوطه در سطوح بالاتر و ارائه بازخورد
 • برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی
 • نظام ایمنسازی و واکسیناسیون کشوری
 • تولید نسخه الکترونیک و مبادله آن در سطح داروخانه ها،آزمایشگاه ها و رادیولوژیهای داخلی و امکان دسترسی در سطح واحدهای خارج از مراکز درمانی
 • دندانپزشکی (تعیین نیازهای درمانی و مداخلات درمان)
 • تولید خلاصه پرونده الکترونیکی
 • تولید زیج حیاتی
 • برنامه باروری سالم و فاصله گذاری مناسب فرزندآوری
 • نظام مراقبت و پایش تغذیه و مداخلات مربوطه
 • نظام مراقبت و پایش سلامت روان و مداخلات مربوطه بر اساس برنامه ASIST سازمان بهداشت جهانی (WHO)
 • برنامه غربالگری و پایش بیماریهای ژنتیکی
 • سیستم پذیرش ،نوبت دهی،صندوق و عملیات مالی
 • مدیریت واحدهای ارائه خدمت (تجهیزات، امکانات، موقعیت مکانی، مناطق تحت پوشش)
 • مدیریت کاربران و نقشها
 • مدیریت خدمات ارائه شده توسط کاربران
 • نظام بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای (فرد و خانواده)
 • پرونده سلامت مدارس
 • بیماریهای واگیر و نظام سندرمیک
 • برنامه کشوری IraPEN سازمان بهداشت جهانی (WHO)
 • نظام محاسبه قیمت خدمات بر اساس ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت (RVU)
 • نظام پایش و مدیریت کاهش خطر بلایا

منابع و مراجع

 • دستورالعمل های بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای گروه های سنی مختلف ویژه کاربران پزشک و غیرپزشک شاغل در سطح شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .
 • دارونامه رسمی کشور – سازمان غذا و دارو
 • فهرست تعرفه ارزش نسبی خدمات (RVU) – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • فهرست اقدامات پاراکلینیکی (آزمایشهای تشخیص طبی، تصویربرداری پزشکی و …) – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • International Classification of Diseases (ICD-10) سازمان بهداشت جهانی (WHO)
 • دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی (WHO) در حوزه مراقبتها و خدمات بهداشتی
 • جداول ، داده ها و نمودارهای پایش رشد – سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • فهرست کدینگ استاندارد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (مدیریت فناوری اطلاعات)
 • تقسیمات کشوری – وزارت کشور
 • داده ها و اطلاعات جمعیتی – سازمان ثبت احوال
 • کدینگ مدارس کشور – وزارت آموزش و پرورش
 • نظام تعرفه خدمات پزشکی و درمانی بخش دولتی و بیمه ها – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایران