برخی از مشتریان ما

BankMellatLogo بانک ملت www.bankmellat.ir
SazemanSabtehAhval سازمان ثبت احوال کشور www.sabteahval-tehran.ir
BankPasargadLogo بانک پاسارگاد www.bpi.ir
BankMAskanLogo بانک مسکن www.bank-maskan.ir
Payam Noor دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir
sherkatNaft شرکت پالایش نفت شیراز

www.sorc.ir

BankShahrLigo بانک شهر www.city-bank.ir
IsiranLogo انستیتو ایزیران www.isiran-net.ir
ElmiKarbordiJahad موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی www.itvhe.ac.ir
DaneshgahOloomPezeshkiTahranLogo دانشگاه علوم پزشکی تهران www.tums.ac.ir
MoasesehTahghighatShilatLogo موسسه تحقیقات شیلات ایران www.ifro.ir
PostBank پست بانک ایران www.postbank.ir
Sazeman Standard سازمان ملی استاندارد ایران www.isiri.org
RahAhanLogo راه آهن جمهوری اسلامی ایران www.rai.ir
SherkatKhadamatKeshavarzi شرکت خدمات حمایتی کشاورزی www.assc.ir
SeromSaziLogo موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی www.rvsri.ac.ir
NiroyehEntezamiLogo نیروی انتظامی استان قم www.police.ir
SazemanSanayehKoochakLogo سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران www.isipo.ir
MoasesehToseehLogo موسسه اعتباری توسعه www.cid.ir
VezaratDefa سازمان تامین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح www.mod.ir
PajoheshgahGeneticLogo پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری www.nigeb.ac.ir
TaminEjtemayi سازمان تامین اجتماعی www.tamin.ir
SherkatKhadamatAnformaticLogo شرکت خدمات انفورماتیک www.isc.iranet.net
HelalAhmar موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی هلال احمر ایران www.rcs.ir
MarkazAmaarLogo مرکز آمار ایران

www.amar.org.ir

BankMelli بانک ملی ایران www.bmi.ir
PajoheshkadehEmamLogo پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی www.ri-khomeini.ac.ir
PostLogo شرکت پست جمهوری اسلامی ایران www.post.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان www.cppo.ir
SazemanBazneshastegiLogo سازمان بازنشستگی کشور www.retirement.ir
Armeh Jomhoori Slami استانداری فارس WWW.spac.ir
Sazeman Bonyad Shahid سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران www.issar.ir
BankParsian بانک پارسیان www.parsian-bank.ir
Armeh Jomhoori Slami استانداری هرمزگان WWW.spac.ir
BankMarkaziLogo بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
OloomPezeshkiBooshehr دانشگاه علوم پزشکی بوشهر www.bpums.ac.ir
Armeh Jomhoori Slami استانداری بوشهر www.ostb.ir
SazemanHelalAhmarLogo موسسه آموزش عالی جمعیت هلال احمر www.helal-uast.ac.ir
SazemanTablighatEslamiLogo سازمان تبلیغات اسلامی www.ido.ir
OlommPezeshkiZanjanLogo دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان www.zums.ac.ir
Armeh Jomhoori Slami استانداری یزد www.ostanyazd.ir
Omid Irani شرکت امید ایرانیان www.oifco.com
Armeh Jomhoori Slami وزارت راه و شهرسازی www.mrud.ir
Armeh Jomhoori Slami وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی www.behdasht.gov.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان شیلات ایران www.shilat.com
AmozeshFanni-Logo سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور www.portaltvto.com
Armeh Jomhoori Slami اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان www.lorestan.farhang.gov.ir
Edareh Hamlo Naghl اداره کل حمل و نقل www.ardabil.tto.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان آموزش و پرورش استان قم

www.qomtch.ir

DaneshgahAfsari دانشگاه امام علی

www.aja.ir

Armeh Jomhoori Slami سازمان آموزش و پرورش استان یزد www.yazdedu.ir
Sazeman Owghaf سازمان اوقاف و امور خیریه www.awqaf.ir
DaneshgahTarbiatDabirRajayiLogo دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی www.srttu.edu
SazemanPajoheshElmiLogo سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران www.irost.org
Armeh Jomhoori Slami سازمان بازرگانی استان تهران

www.ttim.ir

Daneshgah Hormozgan دانشگاه هرمزگان www.hormozgan.ac.ir
Armeh Jomhoori Slami استانداری مازندران WWW.spac.ir
NehzatSavadAmooziLogo نهضت سواد آموزی

www.savad.org

Armeh Jomhoori Slami استانداری خراسان شمالی WWW.spac.ir
TarbiatMoalemShiraz سازمان آموزش و پرورش فارس www.msttc.ir
Sazeman Pezeshki Ghanooni سازمان پزشکی قانونی کشور www.lmo.ir
Armeh Jomhoori Slami استانداری هرمزگان www.maph.gov.ir
Anestito Pastor انستیتو پاستور ایران www.pasteur.ac.ir
SedaVaSimaLogo صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران www.irib.ir
Sazeman Jahad Keshavarzi سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان www.hormozgan.-agri-jahad.com
Armeh Jomhoori Slami سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی www.markaziedu.ir
Armeh Jomhoori Slami مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مدیریت استان هرمزگان www.wampo.ir
Sazeman Jahad Keshavarzi سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی www.nkj.ir
Lorestan دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان لرستان www.lums.ac.ir
Sazemaneh Miras Farhangi سازمان میراث فرهنگی استان زنجان www.zanjan.ichto.ir
Sazemaneh Miras Farhangi سازمان میراث فرهنگی استان هرمزگان www.ichtohrmozgan.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان ملی زمین و مسکن www.nhlo.ir
BonyadMaskanLogo بنیاد مسکن استان لرستان www.bm-lorestan.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد www.yazd.mim.gov.ir
Sazeman Jahad Keshavarzi شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی www.agrisevices.ir
Shahrood دانشگاه علوم پزشکی شاهرود www.shmu.ac.ir
Sadoghi yazd دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد www.ssu.ac.ir
Zanjan دانشگاه علوم پزشکی زنجان www.zums.ac.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان آموزش و پرورش استان زنجان www.zanjan,medu.ir
Armeh Jomhoori Slami استانداری تهران

www.ostan-th.ir

SazemanSabtehAhval اداره کل ثبت احوال استان کردستان www.krnocr.ir
Armeh Jomhoori Slami وزارت ورزش و جوانان

www.sport.ir

NiroyehEntezamiLogo معاونت آموزش فرماندهی انتظامی استان قم www.ks.mefa.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی

http://ks.mefa.ir

Sampad سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان www.irstudu.com
Raja شرکت قطارهلی مسافربری رجا www.raja.ir
Sazeman Ghazayi Nirohayeh Mosalah سازمان قضایی نیروهای مسلح www.imj.ir
Edareh Nosazi اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان شمالی www.nosazimadares.ir
Armeh Jomhoori Slami آموزش و پرورش استان کردستان www.kurd.medu.ir
DaneshgahBeheshtiLogo دانشگاه شهید بهشتی www.sbu.ac.ir
DadgostariLogo دادگستری استان خوزستان www.dadgostari-khz.ir
Armeh Jomhoori Slami اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان www.kordestan.farhang.gov.ir
SazemanOmoorMaliati سازمان امور مالیاتی www.intamedia.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی www.wa.medu.ir
BankRefah بانک رفاه کارگران www.refah-bank.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان www.khuz.medu.ir
OloomPezeshkiArdebil دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل www.arums.ac.ir
Bank Tejarat بانک تجارت www.tejaratbank.ir
Armeh Jomhoori Slami وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی www.ershad.gov.ir
MarkazOmoor Zanan مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری www.women.gov.ir
Armeh Jomhoori Slami استانداری اصفهان WWW.spac.ir
Sazeman Zendanha سازمان زندانهای استان خراسان شمالی www.prisons.ir
Sazemaneh Miras Farhangi سازمان میراث فرهنگی استان خراسان شمالی www.nkchto.ir
Sherkat ShahraksaziFars شرکت شهرک های صنعتی فارس www.farsiec.ir
sherkatNaft شرکت ملی نفت ایران www.nioc.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان آموزش و پرورش استان سمنان www.semnana.medu.ir
Edareh Havashenasi اداره کل هواشناسی کردستان www.kudristanmet.ir
TaminEjtemayi سازمات تامین اجتماعی مازندران www.tamin.ir
Armeh Jomhoori Slami استانداری استان قزوین www.ostan-qz.ir
BankSaderatLogo بانک صادرات ایران www.bsi.ir
OloomPezeshkiKordestan دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان www.ajums.ac.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان www.ko.mefa.ir
Moasseseh Kar VA Tamin Ejtemayi موسسه کار و تامین اجتماعی www.lssi.ir
Armeh Jomhoori Slami استانداری کردستان www.ostan-kd.ir
BankRefah بانک رفاه کارگران www.refah-bank.ir
Armeh Jomhoori Slami استانداری گلستان www.golestan.gov.ir
BankMAskanLogo بانک مسکن استان اصفهان www.bank-maskan.ir
Sazeman Mohit Zist اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی www.nkhdeo.ir
BankMAskanLogo بانک مسکن استان مازندران www.bank-maskan.ir
Markaz Tablighat Sakhteman مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن www.bhrc.ac.ir
MoassesehAsarEmaam موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) www.imam-khomeini.ir
moasseseh Mehr بانک مهر اقتصاد www.mehrbank.ir
Edareh Nosazi اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان www.nosazimadares.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان آموزش و پرورش استان یزد www.yazdedu.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان آموزش و پرورش استان کردستان www.kurd.medu.ir
post اداره کل پست استان فارس www.esfahan.post.ir
DaneshgahSabzevarLogo دانشگاه تربیت معلم سبزوار www.hsu.ac.ir
Armeh Jomhoori Slami وزارت امور خارجه www.mfa.gov.ir
Armeh Jomhoori Slami سازمان بازرگانی استان خراسان شمالی www.nkhcorg.ir
Havapeimayi Taban شرکت هواپیمایی تابان www.tabanair.ir
Sazeman Jahad Keshavarzi سازمان امور اراضی www.arazi.ir
logo Danesh Parsian و . . .
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید