معاون بهداشت وزارت بهداشت، نظام اطلاعات سیستم بهداشتی کشور و پرونده الکترونیک سلامت تاکید کرد.

دکتر علی‌اکبر سیاری در نشست معاونان و مدیران بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: در برنامه تحول حوزه بهداشت، تحول در خدمات مراقبتهای اولیه برای 23 میلیون روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر در اولویت قرار دارد. وی افزود: ساخت 1995 خانه بهداشت، بازسازی و نوسازی شبکه در روستاها از نظر فضای فیزیکی، تجهیزات و بهبود استانداردها نیز بخش مهمی از این طرح خواهد بود.

دکتر سیاری با تاکید بر آموزش پزشکان خانواده به عنوان یکی از اولویتهای دانشگاههای علوم پزشکی، گفت: بهبود نظام اطلاعات سیستم بهداشتی کشور شامل اطلاعات نظام جاری، پرونده سلامت الکترونیک، سامانه اطلاع رسانی و برنامه ثبت مرگ و میرها، برنامه ثبت سرطان‌ها و طرح مطالعه SDH (مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت) باید در دانشگاه‌های علوم پزشکی دنبال شود.

وی در ادامه اظهار کرد: برنامه‌های تحول خدمات بهداشتی به ایرانیان شامل شبکه جامع همگانی سلامت شهرستان، پروژه‌های مربوط به حاشیه نشینان کلانشهرها، خود مراقبتی و توانمندسازی مردم، توانمندسازی کارکنان و مدیران بهداشتی و اجرای 150 برنامه عملیاتی است.

دکتر سیاری گفت: نظام موجود خدمات شهری پاسخگوی نیازهای جدید مردم نیست. به همین دلیل طی یک بازنگری سیستم جدیدی تحت عنوان «شبکه جامع همگانی سلامت شهرستان» با محوریت ریاست شبکه هر سه سطح خدمات را در شهرستانها مدیریت می‌کند و متعاقب آن تغییراتی در پایگاه‌ها و مراکز بهداشتی بوجود خواهد آمد.

درباره ما

شرکت دانش پارسیان در سال 1382 به منظور کمک به مدیریت منابع سازمانی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات تشکیل گردید و در این مدت بر آن بوده که تکنولوژی‌های روز دنیا را مورد استفاده قرار داده و با خلاقیت و رویکرد استفاده بومی برای مصرف کننده نهایی، کارایی خدمات و محصولات تولیدی خود را در بالاترین سطح حفظ کرده و ارتقاء دهد....

برخی از مشتریان