تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی زنجان جهت اجرای موفق سامانه سیب

دکتر محمدرضا صائینی معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان ‌به جهت پیشرفت روند سامانه سیب در دانشگاه علوم پزشکی زنجان، شایسته تقدیر شناخته شد. به گزارش وب‌دا از زنجان، روز دوشنبه 29 آذرماه این تقدیرنامه از طرف دکتر علی‌اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت توسط دکتر نمکی معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ایشان اهداء گردید.