دکتر سیاری:استقرار سامانه سیب، از اولویت های سال ۹۵ آن وزارتخانه است.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت به نقل از ایرنا، دکتر علی اکبر سیاری در هفته دولت از خبرگزاری جمهوری اسلامی بازدید کرد و در میزگردی با حضور خبرنگاران ایرنا به تشریح دستاوردهای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت پرداخت و تاکید کرد: