سامانه آزمون مهارتهای IT

این نرم افزار پیرو بخشنامه شماره 219109/1903 مورخ 25/11/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) کشور توسط دانش پارسیان طراحی و تولید گردید. این نرم افزار به استناد تفاهم نامه منعقده با آن سازمان از سال 1384 در مراکز آزمون الکترونیکی در سطح کشور در حال استفاده می باشد.

این نرم افزار به گونه‌ای طراحی گردیده است که مهارت داوطلب برای کار با نرم افزارهای مجموعه Office شامل نرم افزارهای Word،Excel، Access و Power Point و نیز مهارت کار با سیستم عامل ویندوز و مرورگر Internet Explorer و پست الکترونیکی را مورد سنجش قرار می دهد.

سوالات هر آزمون بصورت تصادفی از بانک سوال نرم افزار انتخاب گردیده و داوطلب در محیط واقعی هر یک از نرم افزارها، عملیات خواسته شده در سوال را انجام می دهد. نرم افزار با استفاده از فناوری منحصر به فردی کلیه عملیات انجام شده توسط داوطلب را بررسی، ثبت و در نهایت امتیازدهی می نماید.

مهترین ویژگی های این سامانه عبارتند از:

 • بانک سوالات متنوع و جامع
 • انطباق با سرفصل های آموزشی رسمی کشور و مصوب کارکنان دولت
 • سنجش داوطلب در محیط واقعی نرم افزارها
 • عدم محدودیت در انتخاب راه حل توسط داوطلب
 • امتیازدهی بصورت هوشمند و براساس میزان عملکرد داوطلب در هر سوال
 • عدم وابستگی به اینترنت و وب
 • امکان ادامه آزمون در صورت قطع شبکه
 • امکان ادامه آزمون در صورت قطع برق پس از رفع مشکل و ثبت جزییات پاسخهای قبلی
 • نگهداری دایمی جزییات عملیات داوطلب در هر سوال در بانک اطلاعاتی نرم افزار بصورت کد شده و غیر قابل تغییر
 • امکان بازخوانی مجدد Logfile سوالات پاسخ داده شده داوطلب در صورت نیاز
 • امکان دریافت و ارسال اطلاعات شامل ثبت نام داوطلب، نتایج آزمون ، عملکرد سوالات، فهرست گواهینامه های صادر شده و … به سایر بانکهای اطلاعاتی
 • تولید گواهینامه بصورت خودکار
 • تخصیص آزمون بصورت انفرادی، گروهی یا خودکار
 • تولید کارت ورود به جلسه
 • امکان درج تخلفات در حین آزمون
 • امکان ثبت تصویر داوطلب در حین آزمون
 • انطباق با نسخه های ویندوز XP و 7 و نیز مجموعه Office نسخه 2003، 2007 و 2010
 • امکان تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات سامانه

و بسیاری امکانات منحصر به فرد دیگر.

این نرم افزار بصورت نامحدود و یا خرید نسخه اعتباری قابل تهیه می باشد.