مهمترین سرمایه دانش پارسیان منابع انسانی آن است و تمامی موفقیت‌های آن حاصل خدمات و زحمات بی‌شائبه مدیران و کارکنان خلاق، کارا و صادق مشغول در سازمان می‌باشد. اعضای هیئت علمی، مدیران، مشاوران و کارکنان سازمان با همدلی در محیطی گرم و صمیمی خدمات و محصولات با کیفیت را به مشتریان ارایه می‌دهند. از اینرو دانش پارسیان با کمال افتخار آماده پذیرش سایر استعدادهای خلاق و کارا در حوزه‌های مرتبط زیر می‌باشد. پس از مطالعه جزئیات مربوط به هر شغل نسبت به تکمیل فرم درخواست اقدام نمایید.

شرایط عمومی

  1. حداقل 2 سال سابقه کاری در حوزه مرتبط
  2. حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی(شرایط خاص در کمیته استخدام بررسی می‌شود)
  3. حداکثر سن متقاضیان 35 سال ( در موارد خاص با تایید کمیته استخدام حداکثر 5 سال به این سقف اضافه خواهند شد)
  4. حقوق و مزایای هر پست سازمانی براساس شرایط – سابقه کاری- مدرک تحصیلی و برنامه کاری تعیین و پرداخت خواهد شد
  5. بیمه تامین اجتماعی و سایر مزایای قانونی از روز اول استخدام در مورد مستخدمین اعمال خواهد شد
  6. تسلط به زبان انگلیسی در زمینه شغلی اولویت محسوب می‌شود

  7. رشته‌های تحصیلی مرتبط با پست درخواستی و همچنین مقاطع بالاتر تحصیلی در اولویت خواهند بود
  8. متقاضیان باید ساکن شهر مورد تقاضا باشند

  9. پس از بررسی سوابق کاری از متقاضیان جهت شرکت در آزمون دعوت به عمل می آید. (منابع آزمون در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت)

فهرست مشاغل مورد نیاز:

  • مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته های کامپیوتر، مدیریت، فنی و مهندسی، بازرگانی، فناوری اطلاعات، زبان انگلیسی و زبان عربی، علوم پایه و رشته های مشابه